Recab styrker cybersikkerhet - Elektronikknett
Recab - Houmb - Cyber Security

Recab styrker cybersikkerhet

Recab styrker kompetansen innen cybersikkerhet gjennom samarbeid med Houmb AS. De håndterer hendelser, bygger produkter og integrerte systemer for energi, maritim, olje og gass, luftfart og telekom. Houmb AS har deltatt i standardiseringsarbeid, industri-retningslinjer og regelutforming og elsker å dele ideer og beste praksis.

Houmb vil blant annet styrke Recabs kompetanse innen:

 • Cybersikkerhet for kritisk infrastruktur
 • Avanserte vedvarende trusler (APT)
 • Etisk hacking
 • Risikovurdering
 • Sikkerhetsanalyse
 • Sikker kommunikasjon
 • Sikkerhetsarkitektur og design
 • Avveining av sikkerhet
 • Økonomiske sider ved sikkerhet
 • Sikker systemutvikling
 • Sikkerhetsovervåking

Operasjonell teknologi (OT)
OT brukes til å kontrollere fysiske systemer som de som finnes i produksjon og i fabrikker. Den strekker seg til å dekke industrielle styringssystemer (ICS) og ICS adminstrative rammeverk, samt kontroll- og datainnsamlingssystemer (SCADA).

Historisk sett har OT vært styrt internt i de fleste organisasjoner, noe som gjør den sikker og ugjennomtrengelig for eksterne trusler. Men fremveksten av Industri 4.0 har sett en sammenslåing mellom OT-infrastruktur og IT-nettverk (IT) som har koblet fabrikkgulvet til omverdenen. Når OT og IT «kolliderer» på denne måten, åpner det for nye muligheter for teknisk innovasjon, forretningseffektivitet og optimalisert arbeidsflyt. Maskiner og enheter kan kobles til i hele forsyningskjeden, noe som gir smarte fabrikker og automatisert logistikk. Data kan fanges i skyen, deles, analyseres og brukes til å optimalisere industrielle systemer. Men dette enorme paradigmeskiftet har ført til komplekse nye utfordringer.

Det som en gang var stengt, er nå åpent for eksterne krefter, og selskaper må håndtere kritiske nye cybersikkerhetstrusler mot sine OT-systemer.

Gisselangrep
Recab selv ble rammet av et nettangrep høsten 2019 da gruppen Addtech AB, som eier Recab, ble utsatt for et ransomware-angrep. Hele 80 av 130 av konsernets selskaper ble berørt, noe som medførte at nesten 1700 av gruppens 2900 ansatte ble rammet av angrepet.

Styrker cybersikkerhet
Recab og Houmb vil og kan nå gi opplæring, gi råd og hjelpe til med å styrke cybersikkerheten i bedrifter. De første kursene har premiere i slutten av februar, og de har allerede sett en stor interesse blant våre kunder, heter det i en melding fra selskapet.

Kommentarer