Prestisjekontrakt til Prevas - Elektronikknett
prevas nye veier
Planlagt vedlikehold på E18 strekningen Tvedestrand-Arendal. (Foto: Otera Traftec AS)

Prestisjekontrakt til Prevas

Prevas skal levere «motoren» i Nye Veiers digitale driftsstøttesystem for å understøtte og realisere digital drifts- og vedlikeholdsstyring gjennom hele veianleggets livsløp.

Avtalen strekker seg over fem år og baserer seg på Infor CloudSuite EAM levert som en skytjeneste i Infors sky. Løsningen vil håndtere forvaltning og oppfølging av de ulike veianleggene i samspill med entreprenører.

Leveransen innebærer at Prevas setter opp og konfigurerer Infor CloudSuite EAM i nært samarbeid med Nye Veiers egen organisasjon og integrerer løsningen mot kundens valgte integrasjonsplattform (Dell Boomi) for å håndtere datautveksling blant annet med entreprenørenes egne løsninger for å gi Nye Veier et kraftig styringsverktøy.

Kommentarer