Ønsker å utvikle åpne API-standarder for kameraer og sensorer - Elektronikknett
board-technology-camera-reflection-macro-canon-589095-pxhere.com

Ønsker å utvikle åpne API-standarder for kameraer og sensorer

De to organisasjonene Khronos og EMVA vil samle bransjen for å utvikle nye åpne og royaltyfrie API-standarder for kontroll av innebygde kameraer og sensorer i regi av den nyetablerte «Embedded Camera API Exploratory Group».

Khronos Group, et åpent konsortium som arbeider med interoperabilitetsstandarder for grafikk og data, og European Machine Vision Association (EMVA), en europeisk bransjeforeningen dedikert til visjonsteknologi, går sammen om å etablere «Embedded Camera API Exploratory Group» som er åpen for alle uten kostnad. Gruppen skal undersøke om industrien er interessert i åpne, royaltyfrie API-standarder for å styre innebygde kameraer og sensorer.

Alle deltakere vil kunne diskutere brukersaker og krav til nye interoperabilitetsstandarder for å bidra til markedsvekst og redusere utviklingskostnader for bilde- og sensorbehandling. Hvis gruppen når betydelig konsensus, vil Khronos og EMVA arbeide for å initiere de foreslåtte standardiseringsprosjektene hos de aktuelle organisasjonene.

Alle sensor- og kameraprodusenter, halvlederleverandører og programvareutviklere som arbeider med visjon og sensorbehandling er invitert til å delta i dette initiativet. Flere detaljer og opplysninger for å bli med i gruppen finner du her.

Embedded Camera API Exploratory Group er opprettet som svar på forespørsler fra industrien. En rekke selskaper og organisasjoner har allerede vist interesse for å delta i gruppen: ALL3D, Almalence, AMD, Apertus, AREA, Arm, Cadence, Codeplay, Collabora, EA, Facebook, Google, Holochip, HP, Huawei, LunarG, Mobica, NVIDIA, Oculus, OPPO, Qualcomm, RedHat, Texas Instruments, Ultraleap og Valve fra Khronos; samt EMVA-medlemmer og maskinvisjonsaktører som Allied Vision, Basler AG, Baumer, MVTec og Stemmer Imaging AG.

Kommentarer