Nye retningslinjer for BTC - Elektronikknett
BTC komponenter

Nye retningslinjer for BTC

IPC lanserer nå nye retningslinjer for design og prosessimplementering av undersidemonterte komponenter (BTC).   

Den etterlengtede standarden IPC-7093A, Design and Assembly Process Implementation for Bottom Termination Components (BTCs) er nå på plass, melder IPC. 

Revisjon A er en fullstendig nyoverhaling av IPC-7093, som gir design- og sammenstillingsrettledning for implementering av BTC. Betegnelsen omfatter alle undersideterminerte komponenter, slik som f.eks. LGA, QFN, DFN, MLF m.fl., som alle har likheter med BGA – som også har skjulte termineringer – med som i motsetning til BGA ikke har kuler, men flate metalliserte terminaler eller loddeøyer på undersiden. Mens BGA på grunn av kulene lar seg inspisere med endoskop, er inspeksjon en langt større utfordring med BTC, og derfor er både design og montering svært kritisk.

Rettledningen fokuserer på kritisk design, materialer, sammenstilling, inspeksjon, reparasjon, kvalitet og pålitelighetsfaktorer.                    

IPC-7093A inkluderer en stegvis prosess for hvordan du kan designe og integrert BTC i nær sagt hvilket som helst kortutlegg.  Omfattende beskrivelser av hvordan du lykkes med å implementere robuste design og monteringsprosesser og feilsøkingsveiledning for vanlige avvik som kan oppstå under BTC-montering er også inkludert.                 

Revisjon A legger til oppdatert veiledning om kritiske elementer for termisk design av loddeøyer, termisk viabruk, stensildesign, monteringsanbefalinger, pålitelighetshensyn, og kjente problemer/mangler som skal unngås. Standardens mange designpunktalternativer skal dermed muliggjøre pålitelige BTC-design.

Standarden skal være egnet for alle som er involvert i fysiske design, prosess- og pålitelighetsingeniører eller ledere som er ansvarlige for design, montering, inspeksjon og reparasjonsprosesser.                                                                                                            

Se også IPC Online Store.