FPGA-forums pris for beste masteroppgave går digitalt - Elektronikknett
FPGA Forum

FPGA-forums pris for beste masteroppgave går digitalt

Som kjent blir det ikke noe FPGA-forum i år, men arrangøren har bestemt å kjøre masteroppgaveprisen, ettersom de mener dette er en viktig oppmuntring til å skrive FPGA-relaterte masteroppgaver.

Arrangementet, som avholdes via Zoom onsdag 17. februar er gratis, og de håper å samle folk fra både bransjen og akademia.

Den omtrentlige agenda:
16:00 Velkommen - med en kort status fra bransjen
16:15 Innføring av nominert masteroppgave og vurderingskomiteen
16:20 Kunngjøring og overrekkelse av prisen
16:25 Intervju med prisvinner og veileder
16:30 Videopresentasjon m/ spørsmål og svar
16:45 Erfaringsutveksling om FPGA-undervisning og ferdigstillelse av masteroppgaven under pandemien
17:00 Slutt

Det er to kandidater (fullført i 2020):

  • Kristina Thue: «Accelerating compact CNN models for image segmentation using Vivado HLS»
  • Mohamed Ismail: «HW/SW Co-design Implementation of Hyperspectral Image Classification Algorithm»

Begge kommer fra Institutt for elektroniske systemer ved NTNU, og begge ble veiledet av lektor Milica Orlandic.

Arrangementet vil være på engelsk for at begge kandidatene skal forstå alt.

Tid og sted
Onsdag 17. februar kl. 16:00 til 17:00 på Zoom:

https://uio.zoom.us/j/65983101854?pwd=NGtZTTVxSnR6RTlKbzNlV3ducC92dz09

FPGA-forums nettside for arrangementet finner du her.

Kommentarer