DMASS: Mindre nedgang i fjerde kvartal - Elektronikknett
Market-money-1153180-pxhere.com

DMASS: Mindre nedgang i fjerde kvartal

DMASS rapporterer -3,8 prosent i omsetning av halvledere (passive  komponenter) i 4. kvartal 2020. Virkningen av COVID-19 blekner og mangel på komponenter viker i 2021.

Det europeiske markedet for distribusjon av halvledere ser ut til å ha sett det verste i 2020, og det er høyst sannsynlig at det er en tilbakevending til vekst i 2021. Med COVID-19-effekten redusert og sterk vekst i Asia som driver komponentetterspørselen, er etterspørselen i Europa også voksende. Fjerde kvartal 2020 resulterte likevel i en svak nedgang. Ifølge DMASS falt salget i det europeiske markedet for distribusjon av halvledere med 3,8 prosent til 1,86 milliarder euro. Hele året ble avsluttet med -12,4 prosent og et samlet salg på 7,72 milliarder euro.

I de forskjellige regionene varierte vekst og nedgang fra -24 prosent til + 22 prosent. Tyskland falt igjen mer enn gjennomsnittet, med 8,2 prosent til 487 millioner euro. Italia gjorde det betydelig bedre, med en nedgang på bare 3,9 prosent til 153 millioner euro. Frankrike gikk ned med 10 prosent til 117 millioner euro; og Storbritannia, til tross for noen Brexit-relaterte forhåndsleveranser, falt med 15,1 prosent til 118 millioner euro. De nordiske landene, som Italia, endte på nær gjennomsnittet, med -5,7 prosent til 146 millioner euro. Hele Øst-regionen, inkludert Øst-Europa (+ 2,3 prosent til 356 millioner euro), Israel og Tyrkia vokste, i likhet med Benelux, med +14,7 prosent til 70 millioner euro.

DMASS Ltd. rapporterer kun statistikk om kontakter/koblinger, passive komponenter, elektromekaniske komponenter og strømforsyninger (IPE) til medlemmene.

Kommentarer