Samarbeid for pålitelig elektronikk - Elektronikknett
Recab - Houmb - Cyber Security

Samarbeid for pålitelig elektronikk

Tolv partnere fra forskning og industri lanserer det felles forskningsprosjektet VE-VIDES for å utvikle pålitelig elektronikk. 

Forskningsprogrammet "Design methods and hardware/software co-verification for the unique identifiability of electronic components" ( VE-VIDES) ble offisielt satt i gang rett før helgen. Tolv aktører fra forsknings- og akademisk sektor samt fra elektronikkindustrien og sluttbrukere skal samarbeide om å utvikle et holisitisk sikkerhetskonsept for Tingenes Internett (IoT). Programmet er koordinert av Infineon Technologies AG.

Målet for VE-VIDES er å systematisk identifisere potensielle sikkerhetshull i designfasen, og å anvende automatisk genererte, pålitelige mekanismer for å beskytte elektronikksystemer mot angrep.

Det tyske Utdannings- og Forskningsdepartementet støtter prosjektet som del av deres finansieringsprogram "Trustworthy Electronics (ZEUS)" 1.

– Vi er avhengige av elektroniske systemer i nesten alle aspekter av våre liv og vårt arbeid. Disse systemene gjør våre liv enklere, tryggere og grønnere. Vi trenger pålitelig elektronikk hvis vi virkelig skal kunne stole på dem, sier Infineons Djones Lettnin, leder for allianseprosjektet. – I VE-VIDES fokuserer vi på å sikre påliteligheten til systemmaskinvare samtidig som vi tar hensyn til de direkte grensesnittene til pålitelig fastvare og programvarekomponenter, fremholder han.

Det er allerede nødvendig å planlegge og sikre påliteligheten til et system og for alle delkomponenter under design, på arkitekturnivå. VE-VIDES forsker derfor på pålitelige utviklings- og verifikasjonsprosesser som gir elektroniske systemer verifiserbar og – når det er mulig – kvantifiserbar beskyttelse mot angrep. Designmetodene, verktøykjedene og testsettene som kommer fra dette allianseprosjektet vil gi et solid grunnlag for fremtidige utviklingsverktøy for pålitelig elektronikk og vil dermed bidra til den tekniske og teknologiske suvereniteten til Tyskland og Europa, heter det i en pressemelding fra Infineon.

De viktigste angrepsscenariene for elektronikksystemer er:

  • Angrep via internettet (hacking) der bakdører og trojanere som er integrert med vilje eller tilfeldig oversette sårbarheter utnyttes for å endre målsystemets funksjonalitet, eller stjele data som er lagret i systemet
  • Elektroniske, optiske eller fysiske angrep på integrerte kretser for å kunne stjele intellektuell eiendom eller lese ut/modifisere data ulovlig  

Den ledende instituasjonen for å katalogisere sårbarheter innen cybersikkerhet, CVE-MITRE, forventer en potensiell reduksjon på  43 prosent i total systemsårbarhet når sårbarheter knyttet til pålitelighet allerede er eliminert på maskinvarnivå 2.

Tilnærminger på systemnivå, inkludert tilgangsrestriksjoner og redundans, bidrar allerede til å beskytte mot angrep samt redusere sikkerhetsrisiki.  VE-VIDES kommer her med et holistisk sikkerhetskonsept for å kunne forbedre utviklingsprosessene for pålitelige elektronikksystemer og integrasjon av disse langs blobale verdikjeder. Konseptet implementerer en nyskapende IP-design og verifikasjonsflyt for å sikre påliteligheten spesielt i sikkerhetskritiske elektronikksystemer.   

VE-VIDES følger en applikasjonsorientert tilnærming, og samler selskaper fra viktige industrisektorer som bilindustri Industri 4.0 med leverandør-, utviklings- og forskningspartnere.

1 Project label 16ME0243K through 16ME0254

2 F. Farahmandi et al. “System-on-Chip Security: Validation and Verification”, Springer Nature, 2020

Bakgrunnsinformasjon

Prosjektets nettside: www.edacentrum.de/ve-vides

Deltagende partnere:
Prosjektadministrasjon:

Kommentarer