Kraftigere mobile roboter fra MiR - Elektronikknett
MiR600-1350

Kraftigere mobile roboter fra MiR

For å dekke etterspørsel i markedet har har danske MiR lansert to mobile roboter som tåler tyngre last, MiR600 og MiR1350. Og du har gjettet riktig, kapasiteten er på henholdsvis 600 og 1350 kilo.

– Vi lytter hele tiden til markedets behov. Her har vi sett hvordan kundene dels ønsker å transportere flere kilo om gangen, og dels at kravene til robotene øker, fordi selskaper har gått fra å teste våre roboter til å kjøpe større flåter, som implementeres direkte i kjerneproduksjonen . Derfor er stabilitet, sikkerhet og kvalitet nødvendig. Vi møter disse behovene med de nye robotene, som er mer industrielle, robuste mobilroboter som kan inkluderes direkte i bedriftens arbeidsflyt, sier adm. direktør i Mobile Industrial Robots, Søren E. Nielsen.

MiR600 og MiR1350 skal være markedets første autonome mobile roboter med IP52-klassifisering. Dette betyr at komponentene i robotene er beskyttede, og at de kan brukes i mer utfordrende miljøer fordi de tåler støv og vanndråper.

Størrelsen gjør at de kan transportere blant annet paller og tunge gjenstander og kan dermed inkluderes i hele arbeidsflyten i et produksjonsfirma eller i et logistikksenter. Dette gjelder både i varemottaket, i den interne logistikken mellom avdelinger, i produksjons- og forsamlingsområder samt i lager og i varelevering.

Robotene takler å navigere blant mennesker og andre transportmidler ved hjelp av sensorer, 3D-kameraer og den nyeste laserskanningsteknologien, som sikrer at robotene har 360-graders visjon. Ved å plassere kabling og komponenter mer tilgjengelig er service og vedlikehold også blitt enklere.

Kommentarer