Kjappere IoT-utvikling - Elektronikknett
REN0985_Quick-Connect_IoT_System_noText

Kjappere IoT-utvikling

En ny modulbasert utviklingsplattform for IoT-produkter skal redusere «time-to-market» og designkompleksitet betydelig. 

Renesas Electronics Corporation lanserte i juli en ny systemdesignplattform for IoT, som de hevder skal forenkle design av IoT-systemer betydelig.

Det såkalte Quick-Connect IoT systemet består av standardiserte kort og grensesnitt som skal gjøre designere i stand til å kople et stort spekter av sensorer til mikroprosessorbaserte utviklingskort på en rask og enkel måte.  

Det nye systemet kommer også med byggeblokker i programvare, som er portable mellom kort og som dermed reduserer behovet for koding. 

Under utviklingen av Quick-Connect IoT-systemet, har Renesas samarbeidet med Digilent, Inc. For å skape et nytt, utvidet I2C Pmod grensesnitt, Type 6A, for bredere dekning og økt fleksibilitet.  I den sammenheng har Renesas standardisert på den nye Pmod 6A kontakten fra Digilent i nye sensor Pmods- og MCU utviklingssett. Dette skal gi stor fleksibilitet i valg av den optimale kombinasjonen for ulike IoT prototypedesign. MCU-kortene vil ha to Pmod-kontakter, én for en sensor Pmod, og en annen for en kommunikasjonsmodul. Pmodsene kan også kaskadekobles for enda større fleksibilitet.

Renesas har i tillegg redefinert vanlige programvare-APIer (Application Program Interfaces) og HAL (Hardware Abstraction Layer) kode for et stort spekter av sensorer. Disse er implementert i Renesas’ integrerte utviklingsmiljø e2 studio. I stedet for å skrive og teste hundrevis av kodelinjer kan designerne nå velge deres sensorer grafisk, og kun skrive noen få linjer med kode.

Integrasjons- og oppsettjobben gjøres nå i bakgrunnen, noe som reduserer tiden før man har en fungerende løsning på plass, hevder Renesas.