Samarbeid om et høyteknologisk forsvar - Elektronikknett
Trekantsamarbeidet

Samarbeid om et høyteknologisk forsvar

Det er viktig å legge til rette for å utnytte innovasjonskraften i små- og mellomstore bedrifter. Det skriver Forsvars- og Sikkerhetsindustriens Forening, FSi, i en ny publikasjon.

Forsvarsindustriens bidrar til nasjonal og alliert sikkerhet. I samarbeid med Forsvaret, driver små og store forsvarsbedrifter i hele landet innovasjon. Dette gir store nasjonale, regionale og lokale ringvirkninger, skriver FSI i forbindelse med at de utgir den nye publikasjonen «Samarbeid om et høyteknologisk forsvar».

"Samarbeid om et høyteknologisk forsvar" illustrerer dette gjennom intervju med Forsvarssjefen og historier som viser frem eksempler på hvordan samarbeidet i praksis gir resultater for både Forsvaret og industrien.

I tillegg til «lokomotiver» som Kongsberg-selskapene og Nammo, trekkes også små og mellomstore høyteknologibedrifter som Radionor Communications, Squarehead Technology og Axnes frem. – For å møte et stadig skiftende og sammensatt trusselbilde, er Norge avhengig av innovasjon. Her står nyskapende bedrifter med gode ideer, nye løsninger og konkurransedyktige produkter sentralt, heter det. Derfor er også FSi opptatt av at det legges bedre til rette for at slike bedrifter skal nå frem i forsvarsmarkedet.

Hele publikasjonen kan leses og lastes ned her.

Kommentarer