Nederland investerer 615 millioner euro i kvanteteknologi - Elektronikknett
Quantum_Delta_w

Nederland investerer 615 millioner euro i kvanteteknologi

Målet er å realisere opp til 100 nyetableringer, 2000 doktorgrader og ingeniører og tre store bedriftsstyrte FoU-laboratorier innen 2027.

Den nederlandske regjeringen har formalisert strategien for kvanteteknologi gjennom en investeringsplan på 615 millioner euro over syv år. Det forventes at tiltaket kan føre til en samlet offentlig og privat investering på anslagsvis 3,6 milliarder euro i løpet av Quantum Delta NL-programmet.

På grunn av sin strategiske og økonomiske betydning er kvanteteknologi sentral i den europeiske ambisjonen om digital suverenitet. Kvantedatamaskiner, nettverk og sensorer er fremtidens grunnlag for «High Performance Computing» (HPC), sky, «Hyperscalers» og den nederlandske digitale infrastrukturen. Den eksponentielle veksten av datakraft forventes å ha stor innvirkning på utviklingen av medisiner og materialer, prediksjon av komplekse modeller og iboende sikker datautveksling. Kvantesensorer muliggjør høyoppløselig biomedisinske sensorer, jordovervåking, navigering uten satellitter, robuste og raske telekommunikasjonsnett og mange flere applikasjoner.

Innenfor Europa er Nederland for tiden en frontløper innen kvanteteknologi. Utviklingen av silisium-qubits og en kvanteprosessor, bruken av kvantesammenfiltring for utvikling av et kvante-internett og lanseringen av «Quantum Inspire», den første europeiske kvantedatamaskinen i skyen, har alle blitt realisert av eller med hjelp fra nederlandske forskere. I tillegg har Nederland flest kvantestart per innbygger og er en global topp tre-spiller når det gjelder vitenskapelig produksjon.

Ambisjonen med Quantum Delta NL-programmet er høy: Å posisjonere Nederland som en ny Silicon Valley for kvanteteknologi for Europa, med mål om å realisere opp til 100 nyetableringer, 2000 doktorgradsstudenter og ingeniører og tre store bedrifts-FoU-laboratorier innen 2027. Programmet skal være drivstoffet for utvikling av den europeiske kvantedatamaskinen og kvanteinternett, åpent for sluttbrukere i næringsliv og sosial sektor, inkludert utdanning. Det bygger et barriererløst økosystem der talent på alle nivåer blir opplært og samarbeider på tvers av institusjonelle grenser for å skape en ny europeisk høyteknologisk industri. Birch Consultants har beregnet at markedet for kvanteteknologi vil vokse til mer enn 65 milliarder dollar de neste 20 årene, og Boston Consulting Group anslår at markedet for kvanteteknologi kan vokse til rundt 300 milliarder dollar globalt innen 2050.

Kommentarer