Lover raskere debugging - Elektronikknett
Percepio-Lauterbach

Lover raskere debugging

Percepio og Lauterbach melder om samarbeid for å oppnå raskere debugging, i første omgang på Cortex-M mikroprosessorer.

Percepio, en specialist innen visuell sporingsdiagnostikk for innvevde systemer og IoT, har sammen med Lauterbach, en leverandør av komplette, modulbaserte og oppgraderbare mikroprosessorutviklingsverktøy, kunngjort et samarbeid for å oppnå raskere debugging gjennom tettere integrasjon mellom Percepio Tracealyzer og Lauterbachs serier med TRACE32 avanserte sporingsverktøy.

Det første resultatet av dette samarbeidet er en integrasjon som gjør at Lauterbach-brukere på Arm Cortex-M mikroprosessorer kan strømme programvaresporingsdata inn i Percepio Tracealyzer, hvilket skal gi visuell sporingsdiagnostikk for akselerert debugging og verifikasjon.

Løsningen er beskrevet i en ny applikasjonsnote fra Percepio, og utnytter sporingsregistreringsbiblioteket til Percepio, og støtter blant annet FreeRTOS og SAFERTOS.