Kystradioen styrker beredskapen - Elektronikknett
Kystradioen og Redningsselskapet
Redningsselskapet og Telenor Kystradio skal sammen sørge for at beredskap og samhandling blir mer skjerpet enn noen gang. Her er kystradiooperatør Anne Kristine Hagen ved Kystradio Nord i aksjon. (Foto: Kent Even Grundstad).

Kystradioen styrker beredskapen

Gjennom en treårig samarbeidsavtale styrker Redningsselskapet og Telenor Kystradio nå beredskapen til sjøs.

Telenor Kystradio sitt hovedoppdrag er å ivareta Norges maritime nød- og sikkerhetskommunikasjon til sjøs. Gjennom en ny treårig samarbeidsavtale forlenger Telenor Kystradio ansvaret for betjeningen av Redningsselskapets servicetelefon 02016.

Telenor Kystradio har betjent Redningsselskapets servicetelefon siden 2013. Gjennom fokus på fortsatt operativt samarbeid mellom partene, skal avtalen sørge for at beredskap og samhandling fremover blir mer skjerpet enn noen gang.

– Både på solskinnsdager og når det stormer som verst, er det avgjørende med gode støttespillere. Redningsselskapet redder liv, berger verdier og forebygger, og vi ser alltid etter hvordan vi kan bli bedre på dette. Sammen med Telenor Kystradio gir vi nå dette viktige arbeidet et løft, sier Tobias Bang-Hansen, direktør Sjø i Redningsselskapet.

Som et ledd i avtalen vil Redningsselskapet sørge for at operatørene fra Telenor Kystradio fortløpende vil motta nødvendig opplæring i å betjene Redningsselskapets 02016 servicetelefon. Sammen vil det også rettes fokus mot økt digitalisering og utvikling av systemer for å sikre så høy kvalitet i det operative arbeidet som mulig.

Avtalen trådte i kraft 1. januar 2021 og vil være gjeldende i tre år.

Kommentarer