Går sammen om AI i skyen for industrien - Elektronikknett
Siemens-Google-Cloud

Går sammen om AI i skyen for industrien

Et nytt samarbeid mellom Siemens Digital Industries og Google har som mål å muliggjøre massedistribusjon av AI-baserte applikasjoner i industriell produksjon.

Siemens har gått sammen med konkurrenten Google Cloud for å optimalisere fabrikkprosesser og forbedre produktiviteten på butikkgulvet med massedistribusjon av maskinlæringsapplikasjoner.

Siemens har allerede en industriell IoT-sky kalt Mindsphere, men den skal nå integrere Google Clouds datasky og kunstig intelligens/maskinlæringsteknologi (AI/ML) med sine automatiseringssystemer.

Mange industriprodusenter fortsetter å bruke eldre programvare og flere systemer for å analysere fabrikkinformasjon, noe som er ressurskrevende og krever hyppige manuelle oppdateringer for å sikre nøyaktighet. I tillegg, mens AI-prosjekter er blitt installert av mange selskaper på «øyer» på tvers av produksjonsgulvet, har produsenter slitt med å implementere AI i stor skala over hele virksomheten.

Kombinasjonen av Google Clouds datasky og AI/ML-funksjoner med Siemens «Digital Industries Factory Automation»-portefølje, vil gjøre det mulig å harmonisere fabrikkdataene, kjøre skybaserte AI/ML-modeller på toppen av disse dataene og distribuere algoritmer på nettverkskanten. Dette muliggjør applikasjoner som visuell inspeksjon av produkter eller forutsi maskinslitasje.

Å implementere AI i en fabrikk og integrere det i automatisering og nettverk er en kompleks oppgave som krever spesialekspertise og produkter som Siemens Industrial Edge. Målet med samarbeidet mellom Google Cloud og Siemens er å gjøre implementasjon av AI i forbindelse med «industri-kanten» enklere, sammen med og administrere systemet i stor skala.

Kommentarer