Fornybar energi ga vekst første kvartal - Elektronikknett
Kitron_flag

Fornybar energi ga vekst første kvartal

Kitron rapporterer i dag kvartalstall som viser sterk vekst innen markedssektorene Elektrifisering og Industri. Driftsinntekter i første kvartal var 938 millioner kroner, en økning på 7 prosent sammenlignet med fjoråret.

– Vi fortsetter å dra fordel av to av de mest grunnleggende endringene i verdensøkonomien: overgangen til fornybar energi og elektrifisering samt den raske veksten i maskin-til-maskin-kommunikasjon. Etterspørselen er veldig sterk, men ettersom situasjonen når det gjelder innsatsfaktorer generelt sett er utfordrende, må Kitrons virksomhet være fleksibel for å imøtekomme etterspørselen. Generelt viser første kvartal at Kitrons vekst følger den strategiske retningen vi skisserte under kapitalmarkedspresentasjonen i mars, sier Peter Nilsson, konsernsjef i Kitron, i en kommentar.

Økte driftsinntekter
Kitrons driftsinntekter i første kvartal utgjorde 938 millioner kroner, mot 878 millioner i samme kvartal i fjor. Veksten justert for valutaeffekter i konsolideringen var 9 prosent.

Som tidligere meldt har Kitron justert markedssektorene selskapet rapporterer om for bedre å gjenspeile nåværende aktivitet samt identifiserte vekstmuligheter. To nye markedssektorer er lagt til: Elektrifisering og Konnektivitet.

I første kvartal var det sterk inntektsvekst innen sektorene Elektrifisering, Konnektivitet og Industri, mens inntektene gikk ned innen Forsvar/Luftfart. Som forventet har inntektene innen Medisinsk utstyr gradvis blitt normalisert etter den pandemirelaterte etterspørselsbølgen i 2020.

Uendret ordrereserve
Ordrereserven endte på 2 060 millioner kroner, praktisk talt uendret fra i fjor. Ordrereserven økte innen sektorene Elektrifisering, Konnektivitet og Industri. Som forventet gikk ordrereserven innen Medisinsk utstyr ned. Justert for endringer i valutakurser var økningen i ordrereserven 8 prosent sammenlignet med fjoråret.

Bedre lønnsomhet
Driftsresultat (EBIT) for første kvartal var 65,4 millioner kroner, mot 58,4 millioner i fjor. EBITDA var 90,2 millioner kroner, mot 82,7 millioner i fjor. Resultat etter skatt var 43,4 millioner kroner mot 40,9 millioner i samme kvartal året før. Dette tilsvarer en inntjening per aksje på 0,24 kroner, opp fra 0,23 i fjor.

Utsikter
For 2021 forventer Kitron driftsinntekter mellom 3 900 og 4 200 millioner kroner. EBIT-marginen forventes å ligge mellom 6,8 og 7,4 prosent. Utsiktene for 2021 innebærer at Kitron er tilbake på sin langsiktige bane for inntekter og lønnsomhet etter eksepsjonell vekst i 2020, i stor grad drevet av korona-relatert etterspørsel innen medisinsk utstyr. Veksten drives av sektorene Konnektivitet, Elektrifisering og Industri. Det forventes at sektoren Medisinsk utstyr blir normalisert og i tråd med tidligere år. Utsiktene for Forsvar/Luftfart er noe svakere, heter det til slutt i meldingen.

Kommentarer