Etablerer innovasjonssenter og pilotfabrikk - Elektronikknett
Morrow Batteries innovasjonssenter
En illustrasjon av innovasjonssenteret i Grimstad, lokalisert ved siden av UiA. Illustrasjonen er utarbeidet av ENO Arkitekter, NOSLEEPTILLBROOKLYN, J.B. Ugland Eiendom, på oppdrag for Morrow Batteries.

Etablerer innovasjonssenter og pilotfabrikk

Morrow Batteries har besluttet å bygge innovasjonssenter i Grimstad og pilotfabrikk i Arendal. Byggestart er ventet senere i år.

– Byggingen av innovasjonssenteret og pilotfabrikken er en viktig milepæl for oss, og er begynnelsen på det som skal bli Morrow Industrialization Centre. Anleggene vil inneholde verdensledende teknologi, som gjør det mulig å gjennomføre testproduksjon av battericeller for kvalifisering hos europeisk bilindustri samtidig som det gir oss muligheten til å akselerere utviklingen og kommersialiseringen av ny batteriteknologi. Med dette favner vi hele verdikjeden fra forskning og design til masseproduksjon av battericeller, sier Terje Andersen, CEO i Morrow Batteries.

Pilotfabrikken vil bli bygd i Eyde Energipark i Arendal, samme sted som den planlagte gigafabrikken. Innovasjonssenteret skal bygges ved siden av Universitetet i Agder i Grimstad og teknologiklyngen Sørlandets Teknologipark. Dette vil være det første anlegget i Norge der det er mulig å gjennomføre kundekvalifisering for bilprodusenter.

Innovasjonssenteret
Battery Innovation Centre vil være Morrow’s kompetansesenter hvor Morrow Batteries kan utvikle og kommersialisere ny batteriteknologi. Selskapet er allerede i gang med flere teknologiske batteriplattformer, som den egenutviklede litium-svovel batteriteknologien og kobolt-fri LNMO-katoder som partneren Haldor Topsøe utvikler. Disse er ventet å redusere både prisen og klimafotavtrykket til battericeller betydelig.

Innovasjonssenteret vil ha en grunnflate på rundt 2000 kvadratmeter med lab-fasiliteter og kontorer fordelt på tre etasjer. Planlagt byggestart er i tredje kvartal 2021, og det vil være cirka 30 ansatte som jobber ved anlegget. Selve bygget blir utviklet og utleid av J.B. Ugland Eiendom AS, gjennom et nært samarbeid med Morrow.

Pilotfabrikken
Pilotfabrikken vil ha en årlig kapasitet på 500 MWh, som gjør det mulig å produsere battericeller for nisjemarkeder samt gjennomføre kundekvalifiseringer hos de større bilprodusentene i Europa. I tillegg vil pilotfabrikken skalere opp og klargjøre utviklet batteriteknologi for masseproduksjon i den planlagte Gigafabrikken.

Pilotfabrikken vil være 12 000 kvadratmeter og har byggestart i fjerde kvartal 2021. Til sammen 100 ansatte er ventet at vil arbeide i pilotfabrikken.

Industrialiseringssenter
Morrow Industrialization Centre vil være knutepunktet i det som omtales som «the Battery coast», eller «Batterikysten».

I tillegg til pilotfabrikken og innovasjonssenteret, vil industrialiseringssenteret på sikt også inneholde anlegg for resirkulering. Senteret vil være et av de første i verden som både kan håndtere dagens Li-ion teknologi og samtidig kan benytte nye og kommende teknologier.

Kommentarer