Engasjerer seg i innovasjonsakselerator for klima - Elektronikknett
Ocean and Climate - WHOI - ADI

Engasjerer seg i innovasjonsakselerator for klima

Woods Hole Oceanographic Institution og halvlederprodusenten Analog Devices lanserer Ocean and Climate Innovation Accelerator – det første konsortium i sitt slag med fokus på hav.

Woods Hole Oceanographic Institution (WHOI) og Analog Devices, Inc. (ADI) lanserer i dag konsortiet Ocean and Climate Innovation Accelerator (OCIA).

ADI har bevilget 3 millioner USD over tre år til konsortiet, som vil fokusere på å hente kunnskap om havets kritiske rolle i kampen mot klimaendringer, samt utvikle nye løsninger der hav og klima møtes.    

Akseleratoren skal utvikle egne ressurser og kompetanse, bygge opp et helt økosystem rundt temaet, og ikke minst stille til rådighet stipend og innovasjonspriser til enkeltpersoner og grupper.

At halvlederprodusenter engasjerer seg i klimaforskning er kanskje uvanlig, men ikke desto mindre viktig, ifølge CEO Vincent Roche i Analog Devices.

Karbonutslipp er et sentralt punkt i det globale arbeidet med å motvirke klimaendringene. Havene er blant våre viktigste forsvarsmekanismer mot en oppvarmende planet - men deres evne til å fortsette å spille denne kritisk viktige rollen blir også truet av effekten av klimaendringene, uttaler Roche i en pressemelding.

– Gjennom Ocean and Climate Innovation Accelerator forplikter vi oss til å engasjere ADIs ingeniører og teknologier for å fremme kunnskap om havene, for å få en bedre forståelse av hvordan hav påvirkes av klimaendringer og for å utvikle løsninger for å gjenopprette havets helse. Ved å gjøre dette håper vi å få en meningsfull innvirkning på den globale kampen mot klimaendringer, understreker Roche.

Ett av målene for OCIA-konsortiet er utvikling av et «havnettverk», med utplassering av sensorer på tvers av oseanografiske miljø, som vil måle kritiske verdier kontinuerlig for å kunne levere beviselige fakta om havets helsetilstand og muliggjøre mer nøyaktige klima- og værvarslinger med sanntidsdata.   

Konsortiet vil bli ledet av havforskningsinstituttet WHOI og halvlederprodusenten ADI i fellesskap, og vil være åpen for deltagelse fra en lang rekke ledende organisasjoner innen næringsliv, akademia og ideelle organisasjoner.

Til å begynne med vil OCIA tilby to typer innovasjonspriser:

· Inkubasjonspriser: består av såkornfinansiering tildelt dynamiske individer og team. Prisene vil støtte design, utforskning og tidlig gjennomføring av nye, banebrytende vitenskapelige initiativer som fremmer nye veier for forskning og prosjektering og oppmuntrer til og stimulerer til samarbeid.

· Akselerasjonspriser: tildelt suksessfulle mottakere av tidligere støtte, for nye ideer og teknologier, så vel som andre mer modne prosjekter, med det formål å utvide disse programmene, øke offentlig engasjement, og posisjonere og forberede prosjekter for å oppnå varig innvirkning og motta varig ekstern støtte.

– Mer enn noen gang, er det viktig for folk å forstå at hav og klima ikke er to separate systemer, men del av ett enkelt system som omfatter hele planetenog påvirker livene til alle – også de som bor langt fra kysten, understreker Dr. Peter de Menocal, direktør for WHOI.

Kommentarer