Tomtevalgets kval for Morrow Batteries - Elektronikknett
Morrow tomteforslag
19 forslag til tomter har kommet inn.

Tomtevalgets kval for Morrow Batteries

Morrow Batteries har mottatt 19 konkrete tomteforslag fra hele Sørlandet for ny, grønn industri. Etter planen skal første byggetrinn av batterifabrikken stå ferdig i 2024.

– Det at vi har fått tilsendt 19 konkrete forslag til lokalisering av batterifabrikken viser hvilke muligheter og vilje som finnes i regionen, sier Terje Andersen, administrerende direktør i Morrow Batteries.

Terje Andersen Morrow Batteries Terje Andersen, administrerende direktør i Morrow Batteries.

Andersen er imponert over mobiliseringen som har vært i Sør-Norge siden nyheten om batterifabrikken ble lansert i juni. Selskapet er nå i full gang med å gå gjennom forslagene, og forventer å presentere hvilke tilbydere som er valgt ut for videre dialog og forhandlinger i begynnelsen av oktober.

Etter planen skal styret i Morow bestemme seg for valg av tomt innen utgangen av året.

Store mengder fornybar strøm, nærhet til råvareleverandører og tett på de europeiske markedene er faktorer som gjør landsdelen spesielt interessant for ny industri. Fra Porsgrunn, med Herøya i spissen, i øst, til Lister-området i vest, finnes alt som skal til for å sørge for en effektiv og bærekraftig verdikjede innen batteri.

– Vi må synliggjøre de gode forutsetningene som faktisk finnes her. Hvis Norge og Agder vil så er Morrow bare starten på et nytt industrieventyr, sier Andersen, som ikke er fremmed for å invitere internasjonale interessenter til det han selv kaller for «the Battery coast».

Kommentarer