Tildelt kontrakt for mobilkommunikasjonssatellitt - Elektronikknett
Kongsberg-airbus-satellitt
Thuraya 4-NGS skal sørge for mobildekning når bakkesignalet blir dårlig eller faller bort. KONGSBERG skal levere signalbehandlingselektronikk.

Tildelt kontrakt for mobilkommunikasjonssatellitt

Flere kontrakter til Kongsberg Gruppen. Denne gang gjelder det avansert signalbehandlingsutstyr som gir forbedret mobildekning i områder med utilstrekkelig bakkenett.

Utstyret skal integreres i Airbus Defense and Space’ nye satellitt for mobilkommunikasjon, Thuraya 4-NGS. Avtalen omfatter produksjon og test av elektronikk fra Kongsberg Defense & Aerospace, divisjon Space & Surveillance i Horten.

Satellitten vil gi høyere kapasitet og fleksibilitet, samtidig som kapasiteten og dekning øker i Europa, Afrika, Sentral-Asia og Midt-Østen. Den nye generasjonen av modulære digitale prosessorer fra Airbus skal gi fleksibilitet for mer enn 3200 kanaler og dynamisk tildeling over et stort antall spotstråler.

KONGSBERG skal levere integrerte L-bånd pre- og post-prosessorer. Disse gjør at satellittene til enhver tid dekker kommunikasjonsbehov, både når nye krav dukker opp og/eller når den lokale kapasiteten er for dårlig. L-båndsprosessorene er «SAW» -baserte (Surface Acoustic Wave filters) og utviklingen støttes av European Space Agency (ESA) og Norsk Romsenter.

Kommentarer