Inngår avtale om lysende veiledning - Elektronikknett
LightGuideWorkstation

Inngår avtale om lysende veiledning

Light Guide Systems og Scanditron har signert en partnerskapsavtale, der selskapene vil samarbeide om å kommersialisere og implementere Light Guide Systems' maskin- og programvareprodukter og tjenester for sluttkunder med fokus på de nordiske og baltiske landene og Polen.

Dette partnerskapet vil dekke alle bransjer, men i utgangspunktet med fokus på elektronikk- og bilindustrien.

Sysemet leder operatøren visuelt gjennom hele monteringsprosessen. Den største fordelen er nok at det blir enklere å lære opp nye operatører. Typiske anvendelser er bygging av bokser, tilpassing av materialer, pakking eller hullmontering før lodding.

– Vi er veldig glade for å inngå denne avtalen med Scanditron i deres søk etter Utvidet virkelighetsprosjekter som vil forenkle arbeidsflyten for manuelle prosesser og derved forbedre kvalitet og sporbarhet, sier konsernsjef i Light Guide Systems Europe, Marc Baines.

– Dette gir oss muligheten til å optimalisere kundenes manuelle monteringsprosesser med den nyeste digitale teknologien. Vi så umiddelbart fordelene for elektronikkindustrien, som hele tiden leter etter nye måter å sikre presisjon og repeterbarhet på, sier Björn Johnsson, konsernsjef i Scanditron i en pressemelding.

Her en kort video som viser hvordan det kan brukes:

Kommentarer