Bedre sikkerhet i smarte hjem - Elektronikknett
Infineon_Easy_to_use_Smart_Home

Bedre sikkerhet i smarte hjem

Produsenter og leverandører av smart utstyr for hjemmet har gått sammen for å utvikle en global standard som letter implementering av smarte hjem. Zigbee-alliansens arbeidsgruppe «Connected Home over IP» (CHIP), tar sikte på å øke kompatibiliteten blant smarte hjemmeprodukter, med sikkerhet som en grunnleggende designprinsipp.

Infineon Technologies har bidratt til å definere sikkerhetsfunksjoner i CHIP som både er enkle å integrere for produsenter og enkle å bruke for forbrukerne, forklarer selskapet i en pressemelding.

Med CHIP kan utstyret, gjennom hele livsløpet, lagre en unik identitet og oppdateres i maskinvarebasert sikkerhet. Maskinvarebasert sikkerhet kan eliminere bruken av usikre passord, opprettholde enhetsintegritet gjennom beskyttede fastvareoppdateringer og beskytte private data gjennom datakryptering.

Som en del av CHIP-arbeidsgruppen har Infineon deltatt i alle større sikkerhetsteam, inkludert de som dekker emner som kryptografiske primitiver for kryptering, attestering av enhet og integritet, og kravene til sikkerhetssertifisering av smarte hjemmeenheter.

Sammenlignet med TPM-standarden som hevet grensen for PC-sikkerhet, tar CHIP-standarden sikte på å hjelpe produsenter av smarte enheter til å øke sikkerhetsnivået til produktene sine, samtidig som de unngår unødvendig kompleksitet med brukervennlig maskinvarebasert sikkerhet, heter det.

Kommentarer