Sterk vekst - Elektronikknett
Kitron_flag

Sterk vekst

Kitron melder om sterk vekst og rekordresultat for tredje kvartal. Drivkraften er sektorene medisinsk utstyr, forsvar/luftfart og industri. Driftsinntektene økte med 43 prosent og passerte milliarden.

Kitrons driftsinntekter i tredje kvartal var 1 054 millioner kroner, en økning på 43 prosent sammenlignet med fjoråret som endte på 738 millioner. Veksten justert for valutaeffekter var 35 prosent.

Lønnsomheten uttrykt som EBIT-margin var 8,6 prosent i tredje kvartal, mot 5,4 prosent i samme kvartal i fjor.

Ordrereserven endte på 1 863 millioner kroner, en økning på 18 prosent sammenlignet med fjoråret.

– Den sterke utviklingen i første halvdel av 2020 fortsetter resten av året. En vekst på 43 prosent i tredje kvartal og omsetning over 1 milliard kroner er en rekord for Kitron. Det tredje kvartalet kjennetegnes av uvanlig høy omsetning innen medisinsk utstyr. Oppsiktsvekkende innsats fra Kitrons ansatte og partnere har gjort dette mulig. Eksepsjonelt god drift genererte en solid EBIT-margin på 8,6 prosent. Resultat per aksje er mer enn doblet sammenlignet med fjoråret. Nok en gang oppjusterer vi våre helårsutsikter basert på sterk etterspørsel i flere sektorer, sier Peter Nilsson, Kitrons konsernsjef i en pressemelding onsdag.

Ordrereserven endte på 1 863 millioner kroner, mot 1 572 millioner i fjor. Ordrereserven økte innen alle markedssektorer unntatt Offshore/Marine. Veksten er spesielt sterk i Industri.

Driftsresultat (EBIT) for tredje kvartal var 90,5 millioner kroner, mot 39,6 millioner i fjor. EBITDA var 115,7 millioner kroner, mot 59,7 millioner i fjor. Resultat etter skatt ble 60,9 millioner kroner, mot 24,6 millioner i samme kvartal året før. Dette tilsvarer et resultat per aksje på 0,34 kroner, opp fra 0,14 i fjor.

Den sterke veksten har tynget kontantstrøm fra driften, som endte på minus 3,2 millioner kroner, mot 19,2 millioner i tredje kvartal 2019.

Etter utløp av tredje kvartal, og i henhold til fullmakt gitt av generalforsamlingen, har styret vedtatt et utbytte på 0,50 kroner per aksje.

For 2020 har Kitron tidligere indikert en utsikter til driftsinntekter på mellom 3 500 og 3 800 millioner kroner og en EBIT-margin mellom 6,7 og 7,5 prosent.

På grunn av økt vekst i sektorene Forsvar/Luftfart, Industri og Medisinsk utstyr, generell lønnsomhetsforbedring og gunstig valuta, forventes nå driftsinntektene å bli mellom 3 850 og 4 000 millioner kroner, og EBIT-marginen forventes å bli mellom 7,6 og 7,8 prosent .

Som tidligere meldt  har etterspørselen innen sektoren Medisinsk utstyr, drevet av korona-pandemien, vært spesielt sterk i andre og tredje kvartal. Dette forventes å normalisere seg i fjerde kvartal og videre fremover.

Kommentarer