Små Peltier-moduler - Elektronikknett
Micro-Peltier-PR-print

Små Peltier-moduler

Nye miniatyriserte Peltier-moduler for kjøling av elektronikk tilbyr fotavtrykk helt ned til 3,4 mm.   

CUI Devices’ Thermal Management Group kommer nå med en utvidelse av sin produktlinje med Peltier-moduler, med en ny serie mikro Peltier moduler.

Med kompakte pakkestørrelser og dimensjoner fra 3,4 mm til 9,5 mm og prifiler ned til 1,95 mm, skal disse mikro Peltier-modulene kunne tilby monolittisk konstruksjon, nøyaktig temperaturstyring og stillegående bruk i plassbegrensede design der aktiv luftkjøling ikke er mulig. 

Disse ettrinns termoelektriske kjøleenhetene har temperaturdelta på 77°C (Th=50°C), Qmax verdier fra 0,2 W til 4,7 W (Th=50°C), strømverdier fra 0,7 A til 3,4 A, og spenningsområde fra 0,5 V til 3,9 V. Flere moduler kommer i tillegg med gullpletterte metalliserte overflater som skal være egnet for loddemontering.

Prisene starter på i underkant av 24 USD ved 50 stykk bestilling via distribusjon.