Skal bygge merkevare for ELOP - Elektronikknett
ELOP - ESG
Utvikler profil: F.v. Per Arne Haug, Elisabeth Andenæs og Kjersti Kanne, ELOP.

Skal bygge merkevare for ELOP

Teknologiselskapet ELOP har hentet Elisabeth Andenæs fra Data Respons til å utvikle selskapets merkevare og bygge synlighet.

ELOP er et ungt selskap som i disse dager industrialiserer sin teknologiløsning for datadrevet betonginspeksjon og tilstandsvurdering.

– ELOP er et utrolig spennende selskap både med tanke på at løsningen vår er på full fart ut i markedet, men også at teknologien bidrar til grønn vekst i betongbransjen som slipper ut betydelige mengder CO2. Min jobb blir å fortelle industrien hvordan denne teknologien og data kan gjøre bygg og infrastruktur tryggere og mer levedyktige, sier Elisabeth Andenæs. 

– Vi er inne i en viktig fase med industrialisering og leveranser til markedet, og da trenger vi en erfaren ressurs som Elisabeth til å ta ansvar for å bygge og ivareta merkevaren sier direktør for forretningsutvikling og salg i ELOP, Per Arne Haug: – Det er en stor fordel at Elisabeth forstår teknologien vi leverer og at hun har solid erfaring innenfor merkevarebygging fra teknologibransjen.

Andenæs har videreutdannet seg innen tematikken grønn vekst og mener teknologiselskap som ELOP må ta et tydelig eierskap til ESG (miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring) tematikk.

– Med ni år hos Data Respons har jeg lært mye om teknologiens rolle i samfunnet og blitt bevisst på det ansvaret man har som teknologiutvikler, sier Andenæs. ELOP er et selskap hvis løsning kan bidra til å nå FNs bærekraftsmål, noe som er viktig for meg når jeg velger arbeidsgiver, fremholder hun.

– ELOP har utviklet en teknologi som skal bidra til en grønnere fremtid, men det er vel så viktig at vi tar ansvar for at vi driver vår operasjon på en transparent og skikkelig måte, sier Kanne. Elisabeth er en god match for oss med sin kompetanse innen bærekraft og vil være en sentral ressurs i dette arbeidet, sier Kjersti Kanne, adm. direktør i ELOP.

Kommentarer