Øker bemanningen - Elektronikknett
Norautron fra bladet
Det er mye som går den rette veien for Norautron om dagen. De ansetter folk i store mengder, øker omsetningen til "all time high" andre år på rad og investerer i maskiner og linjer. Geir Henriksen, produksjonsansvarlig og Øyvind Sedivy, adm. direktør i Norautron AS på «broen» i fabrikken i Horten.

Øker bemanningen

Hittil i år har Norautron i Horten ansatt 30 personer. Fra 1. oktober og ti uker fremover startet de med å ansette 40 til. Årsaken er naturlig nok – stor pågang både i inneværende år og til neste år.

– Det går veldig bra om dagen, forklarer Øyvind Sedivy, administrerende direktør i Norautron AS. – Så nå ser vi etter 40 nye medarbeidere, der vi planlegger å ta inn fire i uken.

Bør ha erfaring
Folkene de ser etter bør ha noe elektronikk- eller elektrobakgrunn, eller erfaring fra elektronikkproduksjon. Da vi besøkte Norautron i slutten av september sa Sedivy at det foreløpig har gått greit å finne personer med passende bakgrunn.

Alle nivåer
Det er ikke bare montasjemedarbeidere og maskinoperatører som det søkes etter. Mellomledere og teamledere ansettes også. De kommer tidligere inn for å planlegge og tilrettelegge opptrappingen. – Enkelte områder vil også involvere skiftarbeid. Spesielt der maskiner er involvert, sier Sedivy. Foreløpig planlegges det for to skift.

Investert tungt
Det er ikke bare mennesker det investeres i hos Norautron. Hittil i år er det investert mellom 40 og 50 millioner kroner i maskiner i Horten, i tillegg til 30 millioner i fabrikken i Kina for å møte veksten. – Det er spesielt kunder som Easee (ladere for elbil), Q-Free (kamera og sensorer) som gjør at vi må trappe opp. Men det skjer mye spennende i andre segmenter også, blant annet på forsvarssiden, med svært komplekse produkter, sier Sedivy, uten å gi oss noen detaljer om akkurat det. Produksjonsansvarlig Geir Henriksen legger til at det er en komplett produksjonslinje på vei inn nå – da vi var og besøkte bedriften.

«All time high», igjen
I fjor omsatte Norautron samlet for rett over én milliard kroner. Det var «All time high». – Vi får en ny topp i år, med en omsetning på ca 500 millioner i Horten og 500 millioner pluss i Kina. Økningen ligger samlet på 150 millioner, sier Sedivy. – Ordrereserven for 2021 ser også svært lovende ut, smiler han.

Snuoperasjon
Som de fleste i industrien gikk Norautron på en smell i 2015, da det nærmest stoppet opp i offshore-sektoren, en sektor som Norautron var sterkt avhengig av på den tiden. – Vi tapte vel i størrelsen 300 millioner i omsetning fra ett år til neste, sier han. – Vi brukte to år på å snu oss rundt og i 2018 ble det vekst igjen, og som nevnt, 2019 ble et foreløpig toppår.

Mye spennende der ute
Han er også opptatt av at de nå stadig ser kunder som utfordrer og tenker på en helt annen måte. – Det er svært spennende og bra for oss, sier han. Dette er kunder som er svært innovative og tenker nytt på mange områder.  Vi blir alle bedre i et samarbeid med krevende kunder.

Stålkontroll
Sedivy mener det er viktig å få fram at de nå har svært dyktige mennesker i bedriften. Ikke minst på kvalitetssiden. – Vi har veldig god kontroll på kvalitetsprosesser, og jobber kontinuerlig med å bli enda bedre, avslutter han.

Kommentarer