Løser analoge systemdesignutfordringer - Elektronikknett
MC1519-microchip

Løser analoge systemdesignutfordringer

Microchip kommer med MCUer som integrerer konfigurerbare analoge og digitale periferikretser, støttet av utviklingsmiljø for blandete signaler.

De nye PIC18-Q41- og AVR DB MCU-familiene som nå lanseres av Microchip, er de første til å kombinere avanserte analoge periferikretser og bruk av flere spenningsnivåer, med forbindelser på tvers av periferikretsene for økt systemintegrasjon og redusert signalinnhentingstid. I tillegg skal de tilby brukervennlighet og effektivitet ved å operere i ett enkelt designmiljø.

For å møte behovet for signalbehandling i plassbegrensede sensor- og måleapplikasjoner, slik som IoT sluttnoder og industrielle-, medisinske-, kroppsnære-, bil- og belysningssystemer, har PIC18-Q41 MCU en konfigurerbar operasjonsforsterker (Op Amp) og analog-til-digitalomformer (ADC) med prosessering, samt digital-til-analogomformere (DAC). Den er spesielt velegnet for IoT- og storskala kunstig intelligens (AI) i nettverkskanten, inkludert kantnoder for prediktivt vedlikehold i en smart fabrikk. De leveres i kompakte 14- og 20-pinns pakker, og er dermed en egnet tilleggsbrikke for Microchips 32-bit MCUer og andre kontrollere som krever analog integrasjon.

IoT-systemer med blandede (analoge og digitale) signaler omfatter ofte flere strømforsyningsdomener, og AVR DB MCUene forenkler utfordringene ved disse designene, samtidig som de reduserer kostnadene, ved å integrere ekte to-veis nivåskiftere.

Denne egenskapen senker kostnadene i et stort spekter av applikasjoner, fra biler til husholdningsapparater, HVAC og væskemåling. Integrasjonen av tre uavhengig og høyt konfigurerbare op-amper, en 12-bit differensiell ADC, 10-bit DAC, tre nullkryssingsdetektorer og «Core Independent Peripherals» (CIPs) gjør den egnet for så å si enhver applikasjon som involverer analog signalbehandling og prosesseringsfunksjoner.

Produktfamiliene støttes av Microchips MPLAB X Integrated Development Environment (IDE), MPLAB Code Configurator (MCC) og MPLAB Mindi Analog Simulator. MCC er en gratis programvare-plugginn som ivaretar et grafisk grensesnitt for konfigurering av periferikretser og funksjoner spesifikk for applikasjonen. I tillegg til MCC, støttes AVR DB av Atmel START, Atmel Studio og tredjepartsverktøy slik som IAR og GCC C-kompilator. MCC og START hjelper analog- og digitaldesignere å enkelt konfigurere et op-amp system for ulike typiske brukertilfeller, gjennom et grafisk brukergrensesnitt, og uten at det trengs noe koding.   

Begge MCU-familiene kommer med et kompakt utviklingskort med programmerings- og debuggingsmuligheter: PIC18F16Q41 Curiosity Nano Evaluation Kit (EV26Q64A) og AVR DB Curiosity Nano Evaluation Kit (EV35L43A). «Quick start» veiledninger for PIC MCU og AVR MCU er tilgjengelige.

Kommentarer