Effektiv 750V DC/DC omformer - Elektronikknett
powerbox-ENR500D

Effektiv 750V DC/DC omformer

En ny DC/DC-omformer med 750VDC inngang for bybane og industrielle applikasjoner, lanseres nå av Powerbox. Med forbedret teknologi er er effektivititeten nå 95 prosent over hele området.

Svitsjetrinnet på den nye PRBX ENR500D er basert på en forbedret resonant teknologi som gir en høy effektivitet, typisk 95 prosent, over hele området fra lav til høy last. ENR500D er utviklet med tanke på jernbaneapplikasjoner, og oppfyller kravene i standarden EN 50124-1. Den leverer også full ytelse over temperaturområdet fra -40 til +70°C.

Avhengig av plasseringen og teknologien som er tilgjengelig på installasjonstidspunktet, brukes et bredt utvalg av elektriske drivsystemer i hurtige transportsystemer rundt om i verden. De fleste metrostasjoner opererer fra likestrøm enten ved 750VDC med en tredje skinne, eller 1,5kV med en tredje skinne eller fra en luftledning. 750VDC er veldig vanlig i bybane, og driver både utstyr for rullende materiell og sporsignalsystemer. Den samme spenningen brukes også i industrielt utstyr og i applikasjoner som gruvedrift.

Med tanke på det store spekteret av applikasjoner og miljøforhold, må PRBX-designere vurdere hvor en kraftomformer skal installeres og som sådan miljøforholdene den må tåle. Som spesifisert i den europeiske standarden EN 50124-1, makro-miljøforhold (PD1 til PD4B), kan kraftomformere være en del av et hermetisk forseglet utstyr som varierer fra ingen ventilasjon til tvungen ventilasjon ved bruk av utendørs, ren filtrert luft, og krever et fleksibelt, robust design som er i stand til å møte et så stort spekter av miljøforhold.

Basert på mer enn 40 års erfaring med å designe kraftløsninger for krevende applikasjoner innen jernbane- og industrielle applikasjoner, har PRBX-designere utviklet den nye 500W ENR500D-plattformen, som er bygget på en resonant topologi kombinert med den nyeste MOSFET-teknologien og bruk av høy-ytelses magnetiske komponenter. ENR500D er designet for å oppfylle EN 50124-1-standarden og for den såkalte Pollution Degree 2 (PD2), for eksempel styreskap i førerhuset eller i passasjerområdet. ENR500D har inntrengningsbeskyttelse i henhold til IP20, og dobbelt forsterket isolasjon fra inngang til utgang. Enheten overholder krav til EMC-utstråling og immunitet som spesifisert i både EN 50124-1 og EN 50124-5.

ENR500D har en nominell inngangsspenning på 750VDC og opererer i et område fra 500 til 900VDC. Den nominelle utgangsspenningen er satt til 48VDC, men den kan justeres opp til 60VDC. Nominell utgangseffekt er 500W konstant over temperaturområdet fra -40 til +70°C under naturlige kjøleforhold. Den forbedrete topologien gir en effektivitet på opp til 95% fra 20% til 100% lastforhold. Inngangseffekten uten last er mindre enn 5W, for å redusere energiforbruket i systemet.

I samsvar med EN50124-1 er nominell impulsspenning 4,4 kV, inngang til utgang har dobbeltforsterket isolasjon på 1000V, med en klaring på 8,0 mm, kryping ISO klasse I og 10,0 mm, ISO klasse II 14,2 mm.

Innkapslingen er et aluminiumchassis med integrert kjøleribbe med målene 163 x 230 x 80 mm og har et inntrengningsbeskyttelsesnivå på IP20. For pålitelighet og tilgjengelighet har alle kretskort et beskyttende belegg.

Ettersom den er designet for et stort utvalg av bybane- og industrielle applikasjoner, kan ENR500D modifiseres for å tilby andre utgangsspenninger slik som 12V, 24V eller andre krav som settes av systemdesigneren. Ulike utgangseffekter kan også leveres i optimaliserte mekaniske formater.

ENR500D plattformens EMC-tall for utstråling og immunitet er i samsvar med EN50124-1 og EN50124-5.

Kommentarer