Storsatsing på elektrifisering betyr 300 nyansettelser innen 2025 - Elektronikknett
Jon_Helsingeng_viser_frem_batterianlegget_på_Bislett_stadion. Batteriene er bygget opp av gjenbrukte elbilbatterier fra Nissan Leaf
Jon Helsingeng, leder for Eaton i Norge, skal ansette flere i sammenheng med en satsing på elektrifisering i Europa der det totalt skal ansettes 300 personer. Her viser han et batterianlegget på Bislett stadion. Batteriene er bygget opp av gjenbrukte elbilbatterier fra Nissan Leaf,

Storsatsing på elektrifisering betyr 300 nyansettelser innen 2025

På fem år skal energistyringsselskapet Eaton ansette 300 personer i Europa. En stor andel vil gå til Norge, som er et nøkkelmarked for virksomheten.

– Etterspørselen etter løsninger for styring og lagring av energi vil øke i årene fremover, både i Europa og i Norge. Norge ligger allerede langt fremme i elektrifiseringen av bilparken, og er pekt ut som et nøkkelmarked for vår storsatsing innen lagring og styring av energi i større bygg. Derfor vil vi øke antall ansatte betraktelig frem mot 2025, sier Jon Helsingeng som leder Eaton i Norge.

Fem roller skal fylles umiddelbart i Norge. Disse skal hovedsakelig jobbe med løsninger for elektrifisering av blant annet næringsbygg og borettslag. Batteriteknologi som sørger for intelligent styring av energi blir en stadig viktigere del av dette arbeidet.

Helsingeng peker på at stadig flere byggeiere investerer i solcelleanlegg, og tilrettelegger for elbillading.

– I takt med at bilparken elektrifiseres og flere investerer i solcellepaneler øker behovet for ladestasjoner, energilagring og styring av energien. Vi ser en utvikling der næringsbygg utvikler seg fra å kun være konsumenter av energi fra strømnettet, til nå å bli energiprodusenter som kan stabilisere strømnettet. Samtidig vil det komme «vehicle-to-grid»-løsninger som gjør energistyringen enda mer kompleks.

Vehicle-to-grid-teknologi vil gjøre det mulig for elbiler å støtte og stabilisere strømnettet. I dag blir det kun sendt energi fra strømnettet via ladestasjonen til elbilens batteri, men når vehicle-to-grid teknologien rulles ut vil energi fra elbil-batterier kunne sendes ut på strømnettet.

– Det har mange gunstige effekter for både samfunnet og eiere av elbiler og næringsbygg. I fremtiden vil det trolig være mulig å tjene penger på å la bilen være koblet til strømnettet. Eaton har allerede i dag batteriløsninger som lagrer solenergi og kutter effekttopper. Det gir store utslag på strømregningen og bidrar til den fornybare utviklingen, sier Helsingeng.

– Ved å styrke kompetansen innenfor dette området gjør vi det mulig for bygningseiere å dra nytte av den fornybare revolusjonen, og sikre at millioner av el-biler i Norge og resten av Europa enkelt kan lades og brukes som ressurs i strømnettet, sier Helsingeng.

Kommentarer