Smart fabrikkinvestering på et kritisk stadie - Elektronikknett
Siemens smart fabrikkinvestering

Smart fabrikkinvestering på et kritisk stadie

Produsenter verden over står overfor betydelige utfordringer for å investere i Industri 4.0. spesielt med tanke på den nåværende globale helsekrisen. Ny forskning fra Siemens Financial Services (SFS) anslår at den globale investeringsutfordringen for smart fabrikktransformasjon er nesten 400 milliarder dollar over de neste fem årene.

Siemens Financial Services (SFS) har publisert en ny forskningsartikkel med tittelen Industri 4.0: Rising to the Challenge, den første i en serie av investeringsutfordringer som produsenter står overfor når de går over til Industri 4.0-teknologi.

Siemens smart fabrikkinvestering-kart Den globale investeringsutfordringen fordelt på regioner.

Overlevelse eller vekst
Investering i digital transformasjon utgjør nå forskjellen mellom overlevelse og solid vekst for bedrifter, enda mer med tanke på den nåværende økonomiske usikkerheten.

SFS har utviklet en modell som gir et konservativt overslag på størrelsen av investeringsutfordringen som produksjonssektoren står overfor når den forsøker å implementere smart fabrikkteknologi i femårsperioden 2020-2024.

Tippepunktet
Tidligere forskning fra SFS har slått fast at «tippepunktet» for investering, som er punktet der halvparten av produsenter har byttet over til Industri 4.0-produksjonsplattformer, vil skje innen de neste 5-7 årene.

Nye finansieringsmodeller for Industri 4.0-investeringer er ofte på linje med bedriftsresultater, for å integrere finansiering tettere med forventet avkastning på investering som gis gjennom fordelene av digitalisert teknologi.

Kritisk
– På grunn av dobbelt trykk fra voksende konkurranse i innenlands- og eksportmarkeder for europeiske produsenter, er investering i digital transformasjon på et kritisk punkt, sier Stig Helmer Østebø, salgssjef Siemens Financial Services (SFS) Norge. –Smart finansiering gir bærekraftige måter å investere på som gjør det mulig å enkelt identifisere ønsket driftsresultat for produsenten, som oppnås gjennom tilgang til riktig teknologi og tjenester med støtte fra en kunnskapsrik, spesialisert investor. Dette er spesielt støttende gitt den sannsynlige økonomiske virkningen av den nåværende globale helsekrisen.

Kommentarer