Selvforsynt sensor - Elektronikknett
EnOcean_Multi STM550

Selvforsynt sensor

Ny sensor er selvforsynt med energi, og kan måle flere ting som lysstyrke, fuktighet, temperatur og akselerasjon – samt magnetkontakt for åpen/lukket måling.

Den nye «multisensoren» STM 550 fra EnOcean kan dermed bli et all-round valg for en rekke smartmiljø- og IoT-installasjoner.  

Med den integrerte energihøstingsteknologien som har vært basis for EnOcean gjennom flere år, er sensoren fullstendig selvforsynt med energi, og så og si vedlikeholdsfri.

Vanlig omgivelseslys er nok for solcellen som generere den nødvendige energien til måle- og kommunikasjonsprosessene. Sensoren har integrert energilagring for mørke perioder.  

Den kompakte og standardiserte PTM 21 x formfaktoren skal sikre integrasjon i forskjellige  eksisterende brytersystemer eller individuelle kapslingsdesign.  

Produsenten tenker seg bruk både i f.eks. smarthus- og IoT-applikasjoner, men også i digitaliserte forsyningstjenester og prediktivt vedlikehold, f.eks. i medisinsk utstyr, salgsautomater, aktivitetsmåling og bruk av kunstig intelligens.  

Et NFC-grensesnitt er tilgjengelig for konfigurering og implementering.  

STM 550 er tilgjengelig med EnOceans radiostandard md 868 MHz for Europa, 902 MHz for USA og Canada, og 928 MHz for Japan, så vel som den globale 2,4GHz Bluetooth standarden. Advanced Encryption Standard (AES) med en 128-bit nøkkellengde skal gi nødvendig sikkerhet for smarte omgivelser.