Hvordan hindre branner i litium-ion-batterier på resirkuleringsanlegg - Elektronikknett
Litium-ion batterier har ført til store endringer
Litium-ion batterier har ført til store endringer ved resirkuleringsanlegg i Norge. I dag er branner den største sikkerhetsrisikoen, spesielt branner forårsaket av litium-ion batterier.

Hvordan hindre branner i litium-ion-batterier på resirkuleringsanlegg

Termiske kameraer, laserdetektorer og spesielle brannslukningsapparater for litium-ion batterier er noen tiltak som er iverksatt for å redusere risikoen for brann. Bruk av litium-ion batterier har forandret hverdagen på landets resirkuleringsanlegg.

– Vi er nå flere som håndterer avfallet og flere som kontrollerer sikkerheten, sier Ole Erik Sønsterud, vedlikeholdsleder ved Stena Recycling gjenvinningsanlegg på Frogner.

Gjenvinningsanlegget på Frogner er Stena Recyclings største anlegg i Norge.

Hver dag mottas mange tonn med avfall, der skrapmetall er det største volumet, men elektronikkavfall er stadig økende. Litium-ion batterier har ført til store endringer ved resirkuleringsanlegg i Norge. I dag er branner den største sikkerhetsrisikoen, spesielt branner forårsaket av litium-ion batterier.

– Fysisk skade på batterier, er den vanligste årsaken, men batterier med dårlig kvalitet er også en utfordring sier Ole Erik Sønsterud.

Han forteller at en av de alvorligste hendelsene på anlegget var en tønne med batterier fra Stavanger. Tønnen ble plassert på vent for videre håndtering og etter ca fem timer

– Da vi skulle hjem for dagen, eksploderte tønnen plutselig og batterier fløy over hele anlegget.

Manuelt arbeid
I dag håndteres alt elektronikk avfall manuelt av ansatte ved anlegget, og batteriene fjernes fra produktene. På slutten av arbeidsdagen fjernes og lagres alle sorterte batterier i egen beholder i riktig avstand fra anlegget.

Men til tross for det høye kompetansenivået og høy produktkunnskap, kan batterier gli gjennom.

– Vi får inn alle typer elektronikk og noen ganger går vi glipp av et produkt med innebygde litium-ion batterier.

Det er mange småbranner på anlegget, minst en gang i uken, men det er ikke et stort problem, sier Ole Erik. De ansatte har spesiell opplæring i å slokke branner i litium-ion batterier, og vi har også vårt eget industrivern med høy kompetanse på å slokke større branner.

Åtte sikkerhetssystemer
Bekymringen er at brannen kan oppstå etter vanlig arbeidstid når de ansatte har gått hjem.

For å beskytte anlegget er det åtte forskjellige sikkerhetssystemer. Det siste tillegget er termiske kameraer installert rundt anlegget som oppdager temperaturer over 130 grader. På dagtid går alarmen til Securitas og om kvelden direkte til nødetatene.

– Vi har skarpe alarmer et par ganger i måneden, men noen ganger kan det også være at solen skinner på metalloverflater og vi kan få falsk alarm.

Sensorer oppdager røyk
Det er også et aspirasjonssystem, som absorberer luft og kjører det gjennom røykvarslere, linjedetektorer som ved hjelp av laserstråler skanner store områder og reagerer på røyk, i tillegg er det et stort antall røykvarslere rundt anlegget.

– Vi har også kjøpt spesielle brannslokningsapparater for branner i litium-ion batterier med flytende vermikulitt som kjøler ned og innkapsler brannen, vi har også miljøvennlige skumslokningsapparater og til og med vanlig vann som kan være svært effektivt i noen situasjoner.

Et ekstra verktøy er brannmatter som kan trekkes over brannen og kvele den.

– Vi utfører også manuell kontroll og går rundt med termiske kameraer om kveldene.

Summen av tiltakene betyr at Stena Recycling eliminerte risikoen for store branner på anlegget og at Ole Erik Sønsterud kan sove godt om natten.

– I dag går jeg ikke rundt og er bekymret, men det er viktig at selskaper pakker brukte batterier riktig og at batteriene er om mulig utladet før de sendes til oss. Dette reduserer risikoen mye.

Kilde: GPBM Nordic

Kommentarer