Effektiv utviklingsplattform for helsesensorer - Elektronikknett
Maxim_HSP_3.0

Effektiv utviklingsplattform for helsesensorer

Health Sensor Platform 3.0 fra Maxim Integrated skal redusere utviklingstiden for helsesensorer med minst seks måneder.

Den nye plattformen er et referansedesign i formfaktor «håndledd» med sensorer som overvåker  oksygenmetning i blodet, EKG, hjertefrekvens, kroppstemperatur og aktivitetsdata.

Kortere tid
Selskapet mener at det er mulig å redusere utviklingstiden med minst seks måneder ved å bruke plattformen, som har fått det eksakte navnet MAXREFDES104#.

Maxim_HSP_3.0-blokkdiagram Blokkdiagram.

Klinisk nivå
Inkluderte algoritmer gir HR, hjertefrekvensvariabilitet (HRV), respirasjonsfrekvens (RR), SPO2, kroppstemperatur, søvnkvalitet og stressnivåinformasjon på klinisk nivå. Det betyr at utviklere kan samle inn data umiddelbart, og det er her tidsbesparelsen ligger. HSP 3.0 er designet for håndleddbaserte formfaktorer og kan tilpasses andre tørre elektrodeformfaktorer som brystplaster og smarte ringer.

Kraftig oppgradering
Sammenlignet med sin forgjenger, HSP 2.0, gir HSP 3.0 optisk SPO2-
måling og tørrelektrodefunksjon til EKG. Det betyr at det er mulig å bygge produkter som overvåker hjerte- og luftveisproblemer for behandling av plager som kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS), smittsomme sykdommer (f.eks. COVID-19), søvnapné og atrieflimmer (AFib).

Den optiske arkitekturen er forbedret med hensyn til signalinnsamlingskvaliteten og har oppgraderte mikrokontroller, strøm-, sikkerhets- og sensorkretser. Referansedesignet inneholder også komplette optikk- og elektrodedesign, sammen med algoritmer som oppfyller kliniske krav.

Kommentarer