DARE!! Products blir Raditeq - Elektronikknett
radicentre nortelco
EMC/RF måleinstrumenter og programvare som før var under navnet DARE!! fortsetter nå som Raditeq.

DARE!! Products blir Raditeq

I dag, mer enn 28 etter starten, annonserer DARE!! det nye navnet for sine områder innen produktutvikling. Fra 16. november 2020 vil det operative selskapet for produksjon og utvikling av høynivå EMC/RF måleinstrumenter og programvare DARE!!, fortsette under navnet Raditeq B.V.

Ved siden av kalibrering og elektroniske måleinstrumenter, spesialiserer DARE!! Services seg innen produkt- og systemverifisering, test og inspeksjon for CE merking, spesielt på områdene produktsikkerhet og EMC (ElectroMagnetic Compatibility). DARE!! Services tester produkter, maskiner og kjøretøy for immunitet mot (radio) felt og uønsket emisjon. Alt dette er uendret, heter det i en melding fra Nortelco som er den norske representanten.

DARE!! Products B.V., som er et eget operativt selskap innen DARE!! holding, gjør forskning og utvikling, sammensetting og levering av avanserte måleinstrumenter og programvare. Disse produktene har vært solgt og markedsført under merkenavnet «DARE!! Instruments.»

Bruken av samme navn for de ulike aktivitetene har medført misforståelser og forvirring, samtidig som det vanlige engelske ordet dare etter hvert har blitt langt fra et unikt firmanavn. Det har av samme grunn heller ikke kunnet bli et registrert varemerke. Ved å endre dette navnet vil all produktrelatert virksomhet fortsette under navnet Raditeq B.V. Skillet er klart: DARE!! for service and Raditeq for EMC/RF produkter og systemer.

Hvordan ble navnet Raditeq til?
Patrick Dijkstra, direktør i Raditeq, forklarer: «Da vi tok navnet DARE!! , så var dette en frisk og innovativ betegnelse. Søk på nettet i dag, så vil man oppdage at man får utallige treff. Det er ikke lenger eksklusivt og heller ikke særlig dekkende for det vi holder på med. Vårt meningsfylte arbeid innen EMC området for måleinstrumenter og høyfrekvens elektronikk ropte etter et mer dekkende navn. Alle våre produkter hadde betegnelsen Radi, for stråling, i begynnelsen av navnet. Teq refererer til teknologi og quality (kvalitet). Dette gir et naturlig navn for produkt, innovasjon og teknologi for våre EMC og RF produkter. Et navnebytte er alltid en tung fase og problematisk, men steget er forsiktig og vel forberedt.»

Forsiktig og hemmelig
DARE!! Er et veletablert navn og Raditeq vil også snart være det, så Dijkstra er sikker: «Gjennom de seneste årene har vi brukt mye tid på sikre bransjenavnet, visittkort, brevhoder, domenenavn, brosjyrer, samt endret instrumentchassiser, programvare, lokaler og profil generelt. I forbindelse med logo og Raditeq forretningsstil – med blå og lilla toner – har det vært jobbet tett med designere og spesialister. Alt i hemmelighet for å unngå at navnet ble hentet opp av andre underveis. Offentlig registrering er også viktig å få på plass.»

Opprettholdes
Raditeq fortsetter selvfølgelig å støtte tdligere produkter fra DARE!! Instruments og tilbyr samtidig oppgraderinger til nye Raditeq versjoner.  Kompatibilitet er også garantert. En ny versjon av RadiMation EMC test programvare vil få den nye “Raditeq style” utformingen, sammen med en rekke kvalitets og noen funksjonsendringer. Alle support og oppgraderingskontrakter overføres automatisk fra DARE!! RadiMation til RadiMation fra Raditeq.

Kommentarer