Mener de kan revolusjonere elbillading - Elektronikknett
Cowi-Illustrasjon

Mener de kan revolusjonere elbillading

Ladeparken Inspiria Charge Court i Sarpsborg skal bruke selvforsyning i strømnettet til å lade parkerte elbiler. I fremtiden vil parken kunne gi strøm tilbake til nettet.

Østfold Energi og COWI er to av partnerne i prosjektet, og direktør for strategi og forretningsutvikling i Østfold Energi, Martin Vatne, mener at ladeparken er et stort steg fremover for å møte den fremtidige økte etterspørselen etter elbillading.

Cowi-Martin Vatne-n Martin Vatne, direktør for strategi og forretningsutvikling i Østfold Energi. Foto: Therese Olavsrud

– I sommer kommer forhåpentligvis dette til å se ut som en full ladepark hvor folk kommer for å oppleve hvordan lading bør være, og de kommer for å lade på kortreist, grønn strøm. Da vil du ha 40 plasser her i ladeparken med en flott trekonstruksjon over og solceller på taket som produserer strømmen som går til bilene. Ved bruk av sol, batteri og smart laststyring har vi da etablert 40 ladeplasser uten å kreve mer effekt fra nettet.

Cowi-Christian Olsen Rendall-n Prosjektingeniør Christian Olsen Rendall i COWI. Foto: Privat

Selvforsyningen i ladeparken er basert på et mikronett – et lite strømnett som produserer og forbruker strøm lokalt uten å belaste det offentlige strømnettet. COWI har bidratt til å utvikle mikronettet til ladeparken gjennom prosjektering av den elektriske infrastrukturen. 

– Det vil si at vi sørger for at alle billaderne får strøm, og at alle strømkildene som solcelle- og batterianlegg kobles til eksisterende elektrisk anlegg. Vi sørger rett og slett for at alt fungerer sammen, og vi blir dermed bindeledd mellom alle som leverer utstyr til Inspiria, sier prosjektingeniør Christian Olsen Rendall.

Basseng av strøm
Pilotprosjektet vil være en viktig bevisbyrde på at man kan lade mange biler på en gang uten å overbelaste nettet, i følge Rendall. For å gjøre strømnettet robust har COWI benyttet seg av batteriteknologi og solceller.

– Man kan forestille seg kraftnettet som Inspiria er tilkoblet som et stort rør med vann som renner gjennom. Det er rett og slett ikke nok vann i røret til å forsyne de nye elbilladerne hvis alle lader biler for fullt. Dermed er det plassert et basseng, i form av et batteri, mellom kraftnettet og Inspiria Science Center. I tillegg har vi solcelleanlegget som pøser vann i bassenget når sola skinner, og på den måten skal alle få lade bilene sine.

Sol kan gi halv pris
En av utfordringene for aktører som ønsker å skape egne mikronett går gjerne ut på å finne bærekraftige forretningsmodeller. Vatne ser for seg en fremtid hvor vi kan få nye typer tilbud på lading vi kanskje ikke ser i dag.

– I ladeparken kan det være at du vil få tilbud som «i dag er det meldt sol, så nå har vi halv pris på lading». Det er sånne ting vi ikke ser enda fordi lademarkedet er veldig umodent på kundeopplevelse, sier Martin Vatne.

Ladeparken kan i fremtiden potensielt brukes til å levere strøm tilbake til nettet og avlaste store effekttopper når det trengs.

Cowi-Ole Christian Nebb-n Sivilingeniør Ole Christian Nebb i COWI. Foto: Privat

Ikke hele løsningen
Når Norge elektrifiserer transport og industri kan det gjøres ved å bygge ut strømnettet, noe som anses som en dyr løsning. Derfor ser COWI og sivilingeniør Ole Christian Nebb på andre løsninger.

– Mikronett og smartnett er eksempler på slike innovative løsninger. Smartnett er å digitalisere for å ha oversikt over effekttopper og flaskehalser i strømnettet. Fordelen med å drive lokal produksjon og distribusjon gjennom mikronett er gjerne at man produserer der man forbruker. Da slipper man store overføringer fra det offentlige nettet, sier sivilingeniør Ole Christian Nebb.

Det er ventet et stort behov for denne typen løsninger når man skal elektrifisere transport og industri, og slik bidra til det grønne skiftet. Fornybar energi for alle er et av FNs bærekraftsmål, og elektrifisering er en essensiell del av dette arbeidet, selv om det ikke er svaret på alt, i følge Nebb.

– Mikronett er veldig bra, men er ikke løsningen på alt innen elektrifisering. Det er en mulighet til å håndtere noen situasjoner eller utfordringer man har. Men det vil igjen være en vurderingssak hvor man ser på behovet, forbruket og hva som er tilgjengelig av ressurser rundt. Det er ikke gitt at man kan ha fornybare installasjoner overalt, så i enkelte tilfeller må man gjerne se på noen smarte styringer eller energilagringsmuligheter. 

Kommentarer