Webinar om bevegelsesmåling - Elektronikknett
Sensonor i rommet

Webinar om bevegelsesmåling

Sensonor holder i samarbeid med Inside GNSS et nettseminar om nye inertialteknologier, onsdag denne uken. 

Den MEMS-baserte treghetsmåleenheten (IMU) representerer det største fremskrittet innen posisjonerings- og navigasjonteknologi de siste 20 årene. Denne påstanden fremsettes under det første av tre paneler i webinaret "Inertial Technology for Robotics, UAVs and other Applications," fritt tilgjengelig 6. mai. Den 1,5 timers presentasjonen tar for seg hvilken rolle dette gjennombruddet spiller innen felt som autonomi, høydynamiske og utfordrende miljøer, inkludert på terskelen til rommet.

Tre eksperter ser nærmere på moderne og nye treghetssensorteknologier og applikasjoner, fra laboratorium til fabrikk til felt.

Registrer deg her for å delta. Webinaret er sponset av Sensonor.

MEMS (mikroelektromekaniske sensorer) muliggjør en miniatyrisering av størrelse, vekt, effektbehov og kostnader som man ikke trodde var oppnåelig før. Når MEMS treghetsnavigasjon pares med GPS for navigasjon, er nøkkelfaktoren feilbudsjettet til hver sensor og hvordan det spiller inn på nøyaktigheten til løsningen. Deltakere vil lære hvordan de nye treghetssensorenes reduserte feilbudsjetter ga høyere systemytelse.

Det oppfordres til spørsmål fra publikum i den siste delen av webinaret.