Nytt mål på naturligheten til lyskilder - Elektronikknett
ASD Spectral Comparison 3000K

Nytt mål på naturligheten til lyskilder

California-basert selskap utvikler ny metode for å kvantifisere naturlig lys: Gjennomsnittlig spektraldifferanse muliggjør objektive sammenligninger av hvor naturlige ulike lyskilder er.

Bridgelux lanserer nå en ny målemetode for å muliggjøre objektiv sammenligning av lyskilder med naturlig lys. Med voksende markedsinteresse for menneskesentrisk belysning, er "naturlighet" i lyskildens spekter et ofte stilte spørsmål. Standard belysningskvalitetsmål som CRI og TM-30 adresserer ikke helt «naturlighet». Bridgelux har utviklet en metode kalt gjennomsnittlig spektral forskjell (ASD) for å håndtere dette. 

ASD skal gi en objektiv måling av hvor nær en lyskilde matcher naturlig lys over det synlige spektrum, med et gjennomsnitt av forskjellene i spektraltoppene og -dalene mellom en lyskilde og en standardisert naturlig lyskilde for samme CCT. ASD-verdien er et kvantitativt mål på SPD-forskjellene (spectral power distributions).

I motsetning til CRI og TM-30, der høyere verdier indikerer lys av høyere kvalitet, representerer ASD forskjell i spektre sammenlignet med naturlig lys, og jo lavere ASD-verdi, desto nærmere naturlig lys. Bridgelux’ familie av lyskilder, Thrive, er ifølge selskapet konstruert for å gi den beste tilnærmingen til naturlig lys tilgjengelig i markedet. ASD-verdiene for standard lyskilder er mye større enn Thrive, inkludert den for 98 CRI-lyskilde. Selv om TM-30 og CRI er viktige beregninger for fargekvalitet, betyr ikke høye verdier nødvendigvis høy naturlighet i lyskilden, mens det å ha veldig lave ASD-verdier alltid tilsvarer høy naturlighet.

Selskapet har gitt ut en whitepaper som beskriver ASD målet nærmere. Denne er tilgjengelig for nedlasting fra selskapets nettside.