Nytt liv for bilbatterier i boliger - Elektronikknett
Jon_Helsingeng_leder_Eaton_Norge-1
Intelligent styring av strøm ved hjelp av energilagringsteknologi er en bedre og mer kostnadseffektiv løsning enn å bygge ut strømnettet, mener Jon Helsingeng, Eaton.

Nytt liv for bilbatterier i boliger

Heldal Eiendom var tidlig ute med å sette solceller på både tak og fasade. Nå tar selskapet i bruk gjenbrukte Nissan Leaf-batterier i boligprosjekt.

Dette er første gang smarte batterier bygget opp av gjenbrukte Nissan Leaf-batterier installeres i nye boliger, heter det i en pressemelding fra selskapet.

– Mens salget av nybygg stoppet opp for mange da koronatiltakene ble innført, har vi solgt fem boliger på fire uker for til sammen 36 millioner. At vi våger å ta i bruk ny teknologi har vært utslagsgivende, sier Marie Therese Haukeland i Heldal Eiendom.

Selskapet hun leder er i gang med et av Norges mest innovative boligprosjekter, Skjold Stall. En historisk stall utenfor Bergen omdannes til 15 moderne miljøboliger med solcellepaneler, smarthusløsninger og batterier med intelligent styring.

– Det smarte batterisystemet kan automatisk kjøpe strøm når prisene er lave, typisk om natten. Også kan man bruke den lagrede strømmen når prisene er høye. Det vil gi lavere strømregning og bidra til å dempe belastningen på strømnettet, sier Haukeland.

Batterisystemet er levert av energistyringsselskapet Eaton, som samarbeider med Nissan om gjenbruk av elbil-batterier. Når Nissans elbil-batterier har tapt om lag 20 prosent av sin kapasitet, egner ikke batteriene seg lenger til kjøring. Batteriene blir da sendt til Eaton som tester og gjenbruker battericellene.

Jon_Helsingeng_leder_Eaton_Norge-5 (1) Jon Helsingeng med ett av de gjenbrukte batterisystemene.

Jon Helsingeng, som leder Eaton i Norge, mener intelligent styring av strøm ved hjelp av energilagringsteknologi er en bedre og mer kostnadseffektiv løsning enn å bygge ut strømnettet. – Batterisystemet gjør at strømforbruket jevnes ut, og vi unngår forbrukstoppene. Teknologien kan redusere de enorme kostnadene knyttet til å bygge ut strømnettet, sier han.

I Norge er batterisystemet blant annet installert på Bislett Stadion, kjøpesenteret Jærhagen i Rogaland og hos sameiet Solvang i Stavanger.

Jan Kristoffer Sletteland i Eiendomsmegler Vest forteller at Skjold Stall er det mest innovative boligprosjektet han kjenner til.

– Intelligente batterier, smarthusløsninger og solceller, kombinert med bærekraftige materialer og at historiske kvaliteter bevares, gjør dette til et helt unikt prosjekt. Den dyreste leiligheten ble solgt med en kvadratmeterpris på 100.000 kroner. Gjennomsnittet i området er 70.000 kroner per kvadrat, sier megleren, som så langt har solgt åtte boliger i prosjektet.

Han mener vi vil se flere boligprosjekter som setter miljø i førersetet i årene fremover.

– Boligkjøpere blir stadig mer opptatt av bærekraftige løsninger. Jeg tror vi vil se flere nybyggprosjekter med miljøvennlige løsninger i årene fremover, sier Sletteland.

Prosjektet Skjold Stall skal stå ferdig i oktober 2020.

Kommentarer