Krystaller for rommet - Elektronikknett
Rakon OCXO

Krystaller for rommet

Rakon lanserer pålitelige krystalloscillatorer som skal være egnet for bruk i romapplikasjoner

New Zealand-baserte Rakon regnes som en av verdens fremste leverandører av ultrastabile OCXO (ovnskontrollerte krystalloscillatorer) for romfart. Derfor er de også brukt av mange statlige og kommersielle romfartsprogrammer verden rundt, ifølge den norske distributøren, Link Nordic AS.    

Selskapet, som har mer enn 30 års erfaring med svært pålitelige produkter, hevder å tilby et komplett spekter av ITAR-fri frekvensstyringsprodukter basert på romkvalifisert krystallteknologi. Blant annet har de levert ESA-kvalifiserte krystaller siden 80-tallet. De utvikler også nye produkter og teknologier finansiert av ESA og CNES (French National Centre for Space Studies).

Selskapet leverer både standard- og kundetilpassede løsninger, fra høy-ytelses krystaller til komplekse subsystemer.

Rakons romkvalifiserte oscillatorer (Flight Models) er designet for å møte TID på 100 kRad. For satellitter og konstellasjoner i lav jordbane (LEO) tilbyr Rakon strålingstolerante hyllevareprodukter (COTS) (f.eks. XO, VCXO), ned til 5 x 3,2 x 1,2 mm størrelse.

Les mer på deres hjemmeside https://www.rakon.com/