Danner e-helsegigant - Elektronikknett
e-helse_avtale
Danner e-helsegigant: Fra venstre: Ove Fredheim, Telenor; Otto Frøseth, Investinor; Lars Bakken, Telenor; Ole Christian Olssøn, Tellu; Inge Hovd Gangås, SINTEF Venture (Foto: Magnus Biringvad, SINTEF)

Danner e-helsegigant

Telenor Norge, Investinor og SINTEF Venture har inngått en avtale der Telenors e-helsevirksomhet fusjoneres med helseteknologiselskapet Tellu IoT AS.

Virksomheten vil drives videre i Tellu IoT AS, som tilføres 40 millioner i kapital i forbindelse med transaksjonen. Etter sammenslåingen blir Telenor største eier i selskapet med over 40 prosent. Investinor får en eierandel på 20 prosent, SINTEF Venture VI 15 prosent, og de ansatte har også eierandeler gjennom aksjer.

Telenor har gjennom sin e-helsesatsing etablert en sterk posisjon i markedet for velferdsteknologi, digitalt tilsyn og avstandsoppfølgning, som leverandør til mer enn 130 kommuner og flere sykehus. Telenor sine 18 ansatte blir med videre i det nye selskapet.

– Markedet for velferdsteknologi utvikler seg raskt og et forsterket Tellu, med solide eiere og reell innovasjonskraft, står nå bedre rustet til å ta en lederposisjon og møte utviklingen i Norge, Norden og Europa. Vi har fått en sterk struktur for å videreutvikle selskapet og jeg ser virkelig frem til å fortsette denne spennende reisen sammen med våre medeiere Investinor og SINTEF Venture, sier Ove Fredheim, leder i Telenor Bedrift.

Hensikten med sammenslåingen er å skape en større og kraftfull aktør for å utvikle satsningen videre og tilby brukervennlige, integrerte, modulbaserte og sammenhengende tjenester til pasienter, helsepersonell og pårørende i Norge, Norden og Europa.

Tellu har over en tiårsperiode investert betydelig i å etablere en markedsledende integrasjons- og tjenesteplattform for e-helse. Plattformen er integrert mot en rekke velferdsteknologier og sensorer, samt mot fagsystemene i helsetjenesten. Selskapet er lokalisert i Asker med kontor i Sverige og har før sammenslåingen 16 medarbeidere med kompetanse innen e-helse, IoT (tingenes internett), programvareutvikling og sikkerhet.

– Med denne fusjonen skaper vi en industrileder og et kraftsentrum innen e-helse og velferdsteknologi i Norge og Norden. Telenors sterke markedsposisjon innen helsesektoren og Tellus kompetanse innen plattform og programvareutvikling betyr at vi sammen dekker hele tjenestebehovet til kundene, sier Ole Christian Olssøn, administrerende direktør i Tellu IoT.

Etter sammenslåingen vil Tellu IoT ha 34 ansatte og en omsetning på rundt 80 millioner kroner. Selskapet vil ha kontorer i Asker, på Fornebu og i Sverige, og skal ledes av Ole Christian Olssøn.

 

Kommentarer