Utvikler ny militær kommunikasjonssatellitt for nordområdene - Elektronikknett
FFI-nord
Ett av målene med prosjektet er at Forsvaret skal kunne bruke eksisterende UHF-radioer til å kommunisere trygt over lengre distanser i nordområdene.

Utvikler ny militær kommunikasjonssatellitt for nordområdene

Radiokommunikasjon i nord har lenge vært en hodepine for Forsvaret. Et nytt FFI-prosjekt skal bruke nanosatellitter for å løse problemet. Prosjektet blir også en prøvekanin for rask teknologiutvikling.

– Satellittsystemene som finnes i dag gir begrenset dekning langt mot nord. Målet er å ha et nytt, norsk system ferdig utviklet og utprøvd på kun to år, sier sjefsforsker Lars Erling Bråten ved FFI.

FFI-satellittest Testsatelitten som skal skytes opp i 2021 utvikles av det danske GomSpace.

En testsatellitt skal skytes opp allerede i oktober 2021. Satellitten skal gå i lav polar bane og fungere som relé for militært kommunikasjonsutstyr.

Testsatellitten vil passere over Nord-Norge inntil 15 ganger per døgn, forklarer Bråten. Prosjektet skal vise hvordan slike satellitter kan gi stabil dekning også nede i dype, trange daler, og hvordan de kan brukes til taktisk kommunikasjon i militære operasjoner.

Testsatellitten vil passere over Nord-Norge inntil 15 ganger per døgn. Forskerne vil bruke den for å demonstrere hvordan slike satellitter kan gi stabil UHF-dekning også nede i dype, trange daler, og slik forbedre taktisk kommunikasjon i militære operasjoner.

På sikt kan det bli aktuelt å utvikle en konstellasjon av satellitter som et kommunikasjonsnettverk. Ett av prosjektets oppgaver blir å finne ut hvordan dette kan gjøres.

I tillegg til å gi bedre og sikrere UHF-kommunikasjon, skal satellittene kunne lagre og videresende talemeldinger og annen data.

Satellittene skal kunne brukes av kommersielt tilgjengelige terminaler.

Firmaet GomSpace er valgt ut til å utvikle og levere den første satellitten til FFI. Kontrakten er verdt 19 millioner svenske kroner

Testsatelitten som skal skytes opp i 2021 utvikles av det danske firmaet GomSpace.

FFI-satellitt-antenne Satellittener ikke større enn en stresskoffert, men får en antenne som skal foldes ut når satellitten er i bane. ILLUSTRASJON: GomSpace

I tillegg til å være en teknologitest er prosjektet en prøvekanin for rask teknologiutvikling. Norske myndigheter ønsker å se om de kan kutte ned tiden det tar å møte et slikt teknologibehov.

– Målet er å ha systemet ferdig utviklet og utprøvd på kun to år fra prosjektstart, sier Bråten.

For å få til dette har forskere blitt nødt til å kutte ut noen av sikkerhetsmarginene og testperiodene de vanligvis unner seg. – Tiden fra satellitten er levert til den skal skytes opp er nok noe mindre enn vi forskere er vant med, men det gjør det også spennende og utfordrende å lede prosjektet.

Kommentarer