Optokoplere for lave spenninger - Elektronikknett
7268-54056795_LR-web

Optokoplere for lave spenninger

Nye optokoplere med høyhastighets kommunikasjon skal kunne operere fra lavspennings periferikretser ned til 2,2 V og redusere komponentantall, melder Toshiba.

Toshiba Electronics Europe har lansert det de mener er industriens første høyhastighets optokoplere som kan operere med forsyningsspenninger helt ned til 2,2 volt. Komponentene skal være egnet for et stort spekter av applikasjoner, inkludert programmerbare logiske styringer (PLC), måle-/styreutstyr og annet utstyr som krever et høyhastighets digitalt grensesnitt.

De to komponentene har typiske dataoverføringshastigheter på 5Mbps (TLP2312) og 20Mbps (TLP2372) og er spesielt utviklet for å kunne brukes med lavspenningsforsyninger ned til 2,2 V. Dermed kan de brukes med de lavere spenningene som benyttes av mange periferikretser, slik som i 2,5 V LVCMOS, så vel som å kunne anvende spenninger opp til 5,5 V.

Denne tilnærmingen eliminerer behovet for en separat kraftforsyningslinje for å drive optokoplerne. 

Med sin lave inngangsterskel på 1,6 mA (maks), og lave forsyningsstrøm på 0,5 mA (maks) over hele temperaturområdet på -40℃ til +125℃, kan disse optokoplerne drives direkte av mikrokontrollere,  noe som skal redusere strømforbruket.

Isolasjonsspenningen for begge  er oppgitt til 3,75 kVrms. De kommer i en 5-pinns SO6 pakke med maksimal høyde på 2,3 mm.