Forbedrer fremtidens elektronikk - Elektronikknett
Testsenteret X-Power ved Aalborg Universitet

Forbedrer fremtidens elektronikk

Nytt testsenter ved Aalborg Universitet vil forbedre fremtidens kraftelektronikk for alt fra smarttelefoner til vindmøller. Nå søker de samarbeidspartnere.

Med det nye testsenteret X-Power ved Aalborg Universitet skal det nå bli mulig å styrke holdbarheten og påliteligheten til elektronikk. Testsenteret er etablert på grunnlag av et tilskudd på 31 millioner danske kroner fra det danske Kunnskapsdepartementet og har blant annet som mål å gi støtte til danske og internasjonale selskaper i deres utvikling av kraftelektronikk.

X-Center Aalborg - utstyr X-Center i Aalborg har fått installert avansert utstyr for å teste påliteligheten i kraftelektronikk, og ønsker kontakt med virksomheten som kan dra nytte av forskningen.
Pålitelig elektronikk

Pålitelig elektronikk, som tåler svingende temperaturer og fuktighet, er en nøkkelfaktor for mange selskaper i produksjon av avanserte elektroniske produkter. Dette gjelder all elektronikk fra smarttelefoner til vindturbiner, og et nytt testsenter ved Aalborg Universitet tilbyr nå forskere nye muligheter til å teste og analysere feilmekanismer i de elektroniske systemene og komponentene.

Senterets nye avanserte test- og analyseutstyr skal bidra til å styrke den mangeårige tradisjonen for å produsere kraftelektronikk i Danmark. Derfor leter senteret også etter potensielle interesserte selskaper innen kraftelektronikk som ønsker å utnytte det store potensialet som X-Power gir:

Muligheter
Francesco Iannuzzo Francesco Iannuzzo, professor ved Institutt for energiteknikk ved Aalborg Universitet.

– Vi er veldig fornøyd med finansieringen og mulighetene som X-Power gir i vår forskning på pålitelighetstester. For eksempel har vi nå veldig gode vilkår for å teste pålitelighet i forhold til de mange forskjellige stressfaktorene som elektronikk blir utsatt for. Det kan være temperaturforskjeller, fuktighet, vibrasjoner og transienter i kraftnettet, sier Francesco Iannuzzo, professor ved Institutt for energiteknikk ved Aalborg Universitet.

Ønsker kontakt

– Vi ønsker derfor også å være i kontakt med selskaper som - i deres utvikling av elektroniske produkter - kan ha nytte av forskningen vi kan gjøre med fasilitetene. Vi er nå i en fase av etableringen hvor det meste av utstyret er i hus, og vi er i ferd med å øve på å bruke det. Vi forventer å være i full drift i løpet av de kommende månedene, legger han til.

Aalborg universitet i spissen for samarbeidet
Frede Blaabjerg Frede Blaabjerg, senterleder for X-Power og professor ved Institutt for energiteknikk.

Det er Aalborg Universitet som står i spissen for samarbeidet rundt X-Power, og ifølge senterleder for X-Power og professor ved Institutt for energiteknologi Frede Blaabjerg, er det et viktig initiativ i utviklingen av det moderne samfunn:

– Kraftelektronikk er uten tvil en nøkkelteknologi i det moderne samfunn, og X-Power senteret vil kunne opprettholde den sterke posisjonen som Danmark har internasjonalt innen forskning på dette området. Derfor er vi selvfølgelig veldig fornøyd med mulighetene som bevilgningen gir, og vi ser frem til å komme i gang med å bruke utstyret, avslutter Frede Blaabjerg.

SDU, FORCE Technology, DTU og Aarhus University er også involvert i samarbeidet om X-Power. Senteret ligger i Aalborg, men har avdelinger ved Universitetet i Sør-Danmark i Odense og Sønderborg.

Kommentarer