FMC-modul med høy båndbredde - Elektronikknett
Logic-X LGX001-2

FMC-modul med høy båndbredde

Logic-X lanserer et FPGA mezzaninkort (FMC) med høyhastighets datainnsamlingskapasitet på 5,4 GS/s og 12 bits oppløsning.

Det nederlandske selskapet Logic-X ble startet i 2018 og markerer seg som en raskt voksende leverandør av hyllevare ACAP- (Adaptable Compute Acceleration Platforms) og sensorprosesseringsmoduler. Nå lanserer de en ny FMC (FPGA Mezzanine Card) modul med analog inngang, lav forsinkelse og stor.

Logic-X LGX001-1 blokkskjema Blokkskjema for LXD30K0.

Nykommeren med betegnelsen LXD30K0 anvender en ADC (EV12AS350A) og DAC (EV12DS460) fra det franske selskapet Teledyne e2v for de analoge inngangs- og utgangstrinnene, og skal ifølge produsenten være egnet for elektroniske krigføringssystemer, radarbølgeformgeneratorer og -mottagere, samt avanserte digitale radiofrekvensminne- (DRFM) applikasjoner, så vel som medisinske- og telekommunikasjonssystemer.

Med ytelse på 5,4 GS/s (Giga samplinger per sekund) datasampling med 12-bits oppløsning, som bidrar til å opprettholde klassens påstått beste signal-støyforhold (SNR), leverer modulen svært god ytelse i forhold til SFDR (Spurious Free Dynamic Range), tett-på fasestøy. I tillegg har LXD30K0 en lav forsinkelse (latency) på 7,2 ns på den analoge inngangen, og kun 1,2 ns på den analoge utgangen. I tillegg skal bruken av LVDS forbindelse til vertsbærekanalen gi svært lav forsinkelse fra RF-inngangen til RF-utgangen, som kan være mindre enn 18ns avhengig av bærekanalen som brukes.

Modulens analoge inngangstrinn har en vid båndbredde på 0,5 MHz til 4,8 GHz med sampling på 5,4 GS/s, noe som genererer en momentan båndbredde på 2,7 GHz.

Båndbredden på utgangen spenner fra 0,5 MHz til 6 GHz, og den momentane utgangsbåndbredden er 1,35 GHz med en samplingshastighet på 5,4 GS/s.

Implementering av et fleksibelt klokketre som genererer en meget ren klokke med lav jitter som distribueres til ADC og DAC samt eksterne innganger for synkronisering, skal sikre enkel integrasjon i énkanalsystemer så vel som frittstående bruk. For større systemer er det mulig å levere samplingklokken direkte til SSMC-kontakten i frontpanelet eller å synkronisere den lokale klokkegeneratoren til en ekstern referanseklokke.

Modulen er kompatible med VITA 57.1 og VITA 57.4 FMC-standarder.