Den digitale fremtiden og sikkerheten - Elektronikknett
cyber_security

Den digitale fremtiden og sikkerheten

Hvordan skal sikkerhet og trygghet sikres i den nye digitale fremtiden? EU-kommisjonen har presentert sin strategi.

EU-kommisjonen har nylig lagt frem sin  "European Strategy for Data", og publiserte samtidig en "hvitbok" og en rapport om sikkerhets- og ansvarsmessige implikasjoner av kunstig intelligens (AI), tingenes internett (IoT) og robotikk.

Det handler om å skape et enkelt marked for data som vil garantere Europas globale konkurranseevne og datasuverenitet. Hvitboken om kunstig intelligens tar sikte på et “økosystem for eksellens” og å utvikle et regelverk for høyrisikoapplikajsoner i et “økosystem av tillit”.
Det siste gjelder regler for å beskytte rettigheter, inkludert personopplysninger og personvern. Det gjelder også sikkerhet, inkludert cybersikkerhet, AI applikasjonsproblemer i kritisk infrastruktur og ondsinnet bruk av den, samt ansvarsrelaterte problemer.

Det foreslås at sikkerhetsbegrepet skal omfatte beskyttelse mot netttrusler, personlige sikkerhetsrisikoer og sårbarhet mot tap av forbindelse. Lov om produktsikkerhet skal justeres tilsvarende, og kan omfatte en frivillig merkeordning for å vise samsvar.
De europeiske organene for samsvar og godkjenning (f.eks. Nemko) oppfordres til å utvikle kapasitet innenfor AI.

I tillegg til å utføre risikovurdering før markedsføring av et produkt, hvis/når det endres vesentlig i løpet av levetiden, med for eksempel nye funksjoner, bør produktet bli gjenstand for ny risikovurdering. Dermed kan produsenters ansvar endres til et delt ansvar i hele verdikjeden.

De omtalte dokumentene var åpne for offentlig høring frem til 19. mai. Europeiske foreninger, som TIC Rådet, har kommet med kommentarer, og tar til orde for fordelene ved tredjepartsprøving i denne sammenhengen.

Mer informasjon kan sees her.

Kilde: Nemko

Kommentarer