Bysykler med ny IoT-teknologi - Elektronikknett
bysykler_kolumbus
De nye elsyklene benytter LTE-M for bedre dekning og lavere energibruk. Totalt skal utplasseres 750 av disse syklene i Rogaland. Foto: Kolumbus

Bysykler med ny IoT-teknologi

Fra 3. februar kunne du ta i bruk helt nye elektriske bysykler i Rogaland. I samarbeid med Kolumbus, sørger Com4 for at syklene er blant de første i Europa som bruker den nye teknologien LTE-M for IoT-kommunikasjon over mobilnettet.

Stein André Larner, administrerende direktør i Com4, sier det er svært spennende at de nye bysyklene er blant Europas første til å ta i bruk den nye teknologien kommersielt.
– Sammenlignet med tradisjonell 4G-mobilkommunikasjon er fordelen med LTE-M lavere strømforbruk og bedre dekning. Lavere strømforbruk sikrer lengre driftstid per sykkel før batteriet må lades. Bedre dekning sikrer at det alltid er mulig å lokalisere syklene, sier han.

Stein Andre Larner com4 – Det er svært spennende at de nye bysyklene er blant Europas første til å ta i bruk den nye teknologien kommersielt, sier Stein André Larner, administrerende direktør i Com4.

Skreddersydd for batteridrift
LTE-M er spesialutviklet for IoT og batteridrevne sensorer som sender og mottar små datamengder.
– LTE-M gir som sagt bedre dekning. Hvilket betyr at IoT-enheter som for eksempel befinner seg i en kjeller bak tykke vegger eller nede i kummer, fremdeles har dekning. IoT-enheter som bruker LTE-M kan kommunisere i flere år på batteridrift ved å gå i hvilemodus og kun være aktive ved behov, sier Stein André Larner.

eSIM: Lengre levetid
Bysyklene benytter eSIM fra Com4 som monteres direkte i elektronikken som er utviklet og produsert av norske Icsys.
– Syklene er utsatt for rystelser og vibrasjon, noe eSIM er egnet for da de har lenger levetid enn tradisjonelle eSim. Sikkerheten for bysyklene er blant annet ivaretatt ved at trafikken rutes i eget nett adskilt fra internett. Dataene ender til slutt i Masterloop sin skybaserte infrastruktur, sier Stein André Larner.
750 sykler
Det er mobilitetsleverandøren Kolumbus som drifter bysyklene i Rogaland. Kolumbus har ansvaret for all offentlig buss- og hurtigbåttrafikk i fylket. I tillegg jobber selskapet for at tog, sykkel og bildeling henger sømløst sammen med buss og båt.
– Totalt skal det lanseres 750 sykler for fylkets innbyggere. Per dags dato er det 300 sykler tilgjengelig fordelt på 12 kommuner. Kvaliteten på syklene i kombinasjon med den unike teknologien tør jeg påstå gjør dette til verdens beste bysykler. Syklene er av høyeste kvalitet, og teknologien sikrer lavt energiforbruk og ekstremt god dekning, sier Audun M. Solheim som er strategi- og utviklingssjef i Kolombus.

Samarbeidsprosjekt
De nye bysyklene har blitt til takket være et samarbeid på tvers av kommuner og private aktører som Com4, Icsys og Masterloop.
– Rogalandsfirmaet Icsys har utviklet syklenes kretskort, og infrastrukturen håndteres over Masterloop sin IoT-plattform. Selve kommunikasjonen håndteres over LTE-M-nettverket til Com4, sier Audun M. Solheim.

Smart fylke
Smart mobilitet er en forutsetning for å skape smarte byer, kommuner og fylker. Audun M. Solheim sier det er mye snakk om såkalte «smart cities», og at det ikke blir mye smartere enn bysyklene som nå er lansert.
– Det handler om mobilitet og tilrettelegging. For Rogalands innbyggere er det ikke snakk om noen ekstra kostnader. Det er kostnadsfritt å bruke syklene når du har hvilken som helst billett i Kolombus-appen eller jobber i en HjemJobbHjem-bedrift, avslutter han.

Kommentarer