Strålingsherdet regulator - Elektronikknett
REN0877_ISL70005SEH_noText

Strålingsherdet regulator

Renesas lanserer det de mener er industriens første strålingsherdede monolittiske buck- og LDO-regulator for satellittapplikasjoner.

Renesas Electronics Corporation kommer i dag med en énbrikke synkron buck- og lav dropout (LDO) regulator rettet mot bruk sammen med laveffekt FPGA, DDR minne og andre digitale laster i romfartsanvendelser.

ISL70005SEH skal være den første lastpunkt (POL) kraftforsyningsløsningen som reduserer størrelse, vekt og effekt (SWaP) ved å integrere en synkron buck og LDO i én monolittisk IC. Ifølge produsenten kan denne enheten gjøre satellittprodusenter i stand til å redusere materialkostnadene (BOM) og fotavtrykket for kraftforsyningen i systemer som skal ligge i  medium jordbane- (MEO) og geosynkrone jordbane (GEO) over lang tid.

Denne strålingsherdede POL-regulatoren med to utganger har en oppgitt effektivitet på 95 prosent for buckregulatoren og en lav, 75mV dropout på LDO regulatoren. Komponenten skal muliggjøre enklere termisk styring for systemer med 3,3V eller 5V kraftbusser og kan støtte 3A kontinuerlig utgangsstrøm for buckregulatoren og +/- 1A for LDOen.

Buckregulatoren anvender en spenningsbasert styringsarkitektur og svitsjer med en motstandsjusterbar frekvens på 100kHz til 1MHz, noe som skal muliggjøre mindre filterstørrelse.