NFC-programmering av LED-drivere - Elektronikknett
JAN20-Infineon-NLM0011

NFC-programmering av LED-drivere

Infineons NFC-PWM (Pulse Width Modulation) serie skal gi rask og kosteffektiv implementering av Near Field Communication (NFC) programmering av LED drivere.

I tillegg til konfigurasjon av strømforsyning til LED, kan de to nye komponentene også egne seg i andre applikasjoner som anvender et PWM-signal eller DC-spenning som styresignal. Den nye serien består av komponentene NLM0011 og NLM0010, opplyser elektronikkdistributøren Rutronik.

Kontaktløs utveksling av data via NFC erstatter den arbeidskrevende metoden med å sette strømverdier ved hjelp av motstander, og kan dermed forbedre driftseffektiviteten og øke fleksibiliteten i verdikjeden, opplyser Rutronik.  Teknologien skal videre redusere antall varianter av LED-drivere, forenkle valg av LED-moduler og tillater konfigurering på slutten av produksjonsprosessen.

Ettersom NFC-PWM serien er kompatible med vanlige analoge driver-ICer, skal det ikke være nødvendig med ytterligere fastvareutvikling, og den skal enkelt kunne integreres i eksisterende design.

NLM0011 opererer i to modus: konfigurasjonsmodus (passiv) og belysningsmodus (aktiv). I passiv modus kan de PWM-relaterte parameterne konfigureres trådløst via NFC-grensesnittet, uten å strømsette LED-driveren. I aktiv modus, når VCC er satt på, genereres PWM-utgangen i henhold til de lagrede parametrene.

Det eksterne R/C filteret konverterer PWM-signalet til den ønskede DC-spenningen for å styre strømutgangen til LED-driveren.

En spesiell egenskap ved NLM0011 er den integrerte CLO-funksjonen (Constant Lumen Output), et selvregulerende system for å justere LED-strømmen til lysdiodenes aldringskarakteristikk. Den integrerte operation-time counter (OTC) registrerer den samlede driftstiden, mens LED degraderingskurven – som er lagret i CLO-tabellen – bidrar til å justere PWM-signalets arbeidssykluser automatisk, for å kompensere for lysdiodenes naturlige degradering.

NLM0010 er en ”light” versjon av kretsen, uten CLO-funksjonen. Begge versjonene inkluderer et nonvolatilt minne med Unique Identification Data (UID) og 20 bytes tilgjengelig lagring av brukerdata.