Forsvaret ser mot rommet - Muligheter for norsk industri? - Elektronikknett
FSi-NIFRO-logo

Forsvaret ser mot rommet - Muligheter for norsk industri?

Norsk industriforum for romvirksomhet (NIFRO) og Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSi), arrangerer romseminar onsdag 5. februar 2020.

Målet med seminaret er å belyse hvordan utviklingen av nasjonale romkapasiteter kan utnyttes av Forsvaret og sivile myndigheter, og samtidig være et springbrett til internasjonal vekst for norsk næringsliv, skriver FSI på sin hjemmeside.

Regjeringen har nylig lagt frem en Stortingsmelding om romvirksomhet, "Høytflyvende satellitter - jordnære formål. En strategi for norsk romvirksomhet (Meld. St. 10 (2019-2020)).

– Verden går nå inn i en ny romalder, hvor teknologisk utvikling gjør det stadig enklere å bygge og å sende opp bedre, billigere og flere satellitter. Dette gir en rekke avhengigheter, muligheter og utfordringer på tvers av sektorer, skriver FSi.

Ifølge organisasjonen har norsk romvirksomhet tradisjonelt vært fokusert på de europeiske romprogrammene fordi det har vært mest kostnadseffektivt da rominfrastruktur til nå har vært særdeles kostbart. Utviklingen innen mikroteknologi har skapt en ny romalder hvor flere og flere land utvikler nasjonale satellittsystemer for å dekke sine spesielle brukerbehov, behov for kontroll og forutsigbarhet og for å inngå strategisk samarbeid bi-lateralt.

Et proaktivt engasjement til utviklingen og en kombinert internasjonal og nasjonal satsing vil derfor være vegen å gå for Norge, mener NIFRO og FSi. Det vil sikre egenkapasitet og tilgang til kritiske tjenester for stat- og samfunnssikkerhet, fremme norsk industri i en av verdens raskest voksende sektorer, sikre innovasjon og teknologisk utvikling som muliggjør vekst i andre sektorer, og data nødvendige for et digitalt, grønt og blått skifte.

Derfor inviterer FSi og NIFRO industri og myndigheter til et seminar for å belyse hvordan utviklingen av nasjonale romkapasiteter også kan være et springbrett til internasjonal vekst for norsk næringsliv, hvilke kommersielle muligheter norsk industri ser i en satsing på å bygge opp nasjonale kapasiteter, og hvordan man bør jobbe sammen på tvers av myndigheter og industri for å legge til rette for en strategisk satsing som både møter myndighetenes behov og fremmer norsk industri.

Program, påmelding og informasjon om arrangementet finner du her.

Kommentarer