Radiocrafts i sertifisert gateway - Elektronikknett
Smartmeter-CASA

Radiocrafts i sertifisert gateway

RF-modulprodusenten Radiocrafts AS er inkludert i ny smartmålergateway som er sertifisert for det tyske markedet.

Radiocrafts har vært en strategisk leverandør til det tyske selskapet EMH metering GmbH helt siden de tyske testene og pilotinstallasjonene av smartmålere startet i 2010.

Utplassering av smartmålere i stor skala ble imidlertid forsinket, blant annet på grunn av nye sikkerhetskrav fra tyske myndigheter. Med sertifiseringen av  den nye gatewayen (Smart Meter Gateway – SMGW) fra EMH metering kan utrullingen starte for fullt, heter det i en pressemelding fra Radiocrafts. 

Den såkalte SMGW fra EMH metering utgjør kommunikasjonsenheten for det intelligente målesystemet (iMsys). Design av enheten, nærmere bestemt CASA smartmeter gateway, er basert på interoperable standarder, slik at den kan koples til målere og svitsjeutstyr fra alle leverandører. I tillegg kan forskjellige tilleggsfunksjoner integreres med gatewaymodulene.

– Radiocrafts har vært en langsiktig, betrodd leverandør til EMH metering, bekrefter René Giebel, produktansvarlig hos EMH metering. – Radiomodulen er en vital del av den nye sertifiserte SMGW, og å oppnå denne sertifiseringen er en viktig milepæl for oss, i tillegg til å muliggjøre utrulling av smartmålere i det tyske markedet, legger han til.  

– Radiocrafts er stolt av å være del av den nye BSI-sertifiserte smartmålergatewayen til EMH metering. Dette bekrefter vår ledende posisjon som leverandør av Wireless M-Bus moduler, sier adm. direktør Peder Martin Evjen i Radiocrafts. 

Radiomodulen som benyttes, RC1180-MBUS3 på 868 MHz er kompatibel med den trådløse M-Bus standarden EN 13757-4 og utviklet for å støtte OMS 4.0 spesifikasjonen, og dermed de nye sikkerhetskravene. Radiomodulen kan konfigureres til å benyttes i en måler, en gateway eller en repeater. Radiocrafts leverer varianter av modulen til andre markeder, med bruk av ulike frekvensbånd, slik som 169 og 433 MHz.

Kommentarer