EIF-utstillinger i 2020 - Elektronikknett
EIF-messe 2020
Foto fra utstillingen i Bergen i fjor høst da det nye konseptet ble introdusert.

EIF-utstillinger i 2020

Elektronikk Industri Foreningen viderefører det nye konseptet for utstillinger i Trondheim og Oslo i 2020. Styreleder i EIF, Svein Hermansen, skriver her i en kronikk og statusrapport om foreningens utstillinger at de har stor på konseptet som ble introdusert i fjor. Og nå er det bare en drøy uke før årets første utstilling åpnes i Trondheim.

Med det nye konseptet for EIF utstillinger, som ble gjennomført i Bergen i 2019 og omtalt i Elektronikk nr. 10/2019, har EIF ambisjoner om å videreføre dette med interessante utstillinger og dagsaktuelle og innholdsrike seminarer. For 2020 er det fastsatt utstillinger i Trondheim og Oslo.

EIF-Svein_Hermansen Svein Hermansen, styrelder i EIF.

EIF utstillingen i Trondheim vil foregå over en dag denne gangen, nærmere bestemt 10. mars på Scandic Lerkendal hotell. Tidligere har det vært holdt utstilling over 2 dager i Trondheim, men med bakgrunn i erfaringer og tilbakemeldinger, har styret i EIF valgt å holde utstillingen på en dag i 2020. En annen viktig faktor er foredragene/seminarene på utstillingen. Tidligere har besøkende måttet besøke utstillingen to dager for å få med seg flere interessante foredrag som går på ulike dager. I 2020 har vi fire interessante foredrag med dagsaktuelle faglige temaer, som altså er samlet på en dag.

Les også: Snart EIF-messe i Trondheim

EIF utstillingen i Oslo holdes i Forskningsparken på Blindern tirsdag 15. september 2020, hvor vi hadde meget godt besøk i 2018. Nytt konsept og bedre foredrag vil løfte denne utstillingen ytterligere. Vi er derfor glade for å meddele at statssekretær Paul Chaffey i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har bekreftet at han vil delta med innlegg på denne utstillingen. Chaffey ble utnevnt til statssekretær for distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland 24. januar 2020. Det er også andre samarbeid som det jobbes med i forkant av denne utstillingen, men disse vil bli mer konkretisert i løpet av våren.

Elektronikk Industri Foreningen har fortsatt stor tro på at utstillingene og det nye konseptet passer godt inn i det norske markedet og for norske distributører. Vi er jo «annerledeslandet» også innenfor elektronikk utvikling, design og produksjon og EIF har sett det som sin oppgave å tilpasse seg den nye hverdagen og bidra til at markedet får «live» informasjon om nye produkter, trender og teknologier via våre utstillinger. Det er fortsatt sånn at man gjerne vil «se og ta på» de produktene man finner på nettet og komme i dialog med tilbyderne. EIF utstillingene skal være en viktig kilde til dette og være en samling av kompetansen som kan hentes lokalt i Norge fra produkttilbydere, utviklere og produsenter.

I tillegg har EIF har gjort en del grep på hjemmesidene, eif.no. Dette er et arbeid som det fortsatt jobbes med og som vil gi et bedre og mer tilpasset produkt både for besøkende og medlemmer.

EIF Elektronikk Industri Foreningen

Svein Hermansen
Styreleder

Innlegget ble også publisert i Elektronikk nr 2/2020.

Kommentarer